MonitorFörlaget - Vapen Flensmarck

SAXO nummer 17

Kulturhistoria för Skåneland

SAXO-21.jpg

Med SAXO 2000 passerades tusenårsskiftet (siffermässigt åtminstone) och läsarna har bjudits på inalles ca 2400 sidor sedan första årsboken 1985. Varje årgång innehåller 10-15 artiklar av olika karaktär av kunniga skribenter.

Såväl fackskribenter som privatforskare har under åren publicerat sig i SAXO och nått ut till en allt större läsekrets på båda sidor om Öresund och även utanför Norden. Den gemensamma nämnaren är kulturhistoria och området Skåne-Lister-Blekinge-Halland-Bornholm - men gränserna är flytande. Utvandringen till Amerika, både Nord- och Syd-, bygger kulturbroar över vida Atlanten. Gränsbor i Småland och Götaland, sundsnaboar på Sjælland och andra danska öar och ända borta i Jylland ryms inom SAXOs röda, mjuka pärmar.

SAXO utkommer fr.o.m. Nr 17 inte som årsbok utan med olika intervall, ungefär 1 1/2 år. I övrigt är utgåvan oförändrad.

Innehållsregister 1985-2000-Nr17-18-19-20-21

Reapris på äldre utgåvor pga lagerrensning
SAXO 1985-1997 (13 årgångar) à-pris 50:- ex REA
SAXO 1998, Nr 14 à-pris 50:- ex REA
SAXO 1999, Nr 15 à-pris 50:- ex REA
SAXO 2000, Nr 16 à-pris 50:- ex REA
SAXO Nr 17 à-pris 50:- ex REA
SAXO Nr 18
SAXO Nr 19
SAXO Nr 20
SAXO Nr 21
à-pris 50:- ex REA
à-pris 50:- ex REA
à-pris 50:- ex REA
à-pris 50:- ex REA

Beställning sker via epost.

<<< Tillbaka