header.jpg

cellback.jpg

SAXO - innehållsförteckning 1985-2012 

Nr 1 - 21

SAXO 1985 (136 sidor, restupplaga)

1985.jpg
 • Förord om årsboken SAXO
 • Andreas Sunesøn ur ett mestadels lokalhistoriskt perspektiv (Benkt Olén)
 • Tre skånestäder för 900 år sedan (Jan Raneke, Carl-Fredrik Follin, Tor Flensmarck)
 • Litteratören i Sankt Olof (Lennart Kjellgren)
 • Landet Borringholm. (Del 1) Bornholm under Lunde Kapitel (Sigvard Mahler Dam)
 • S:ta Gertruds kapell, Vä. (Bla gravsten, bomärkessköld) (Tor Flensmarck)
 • Åhus. Ny kunskap om gammal stad (Björn Rosenberg)
 • Vanås Manufaktursmedja (Erik Leander)
 • Arbetarrörelsens förhistoria (Bunny Ragnerstam)
 • Från Karlshamn till Poltava. Från Poltava till Karlshamn (Henry Plantin)
 • Ett mål om vidskepelse 1768 (Vigo Edvardsson)
 • Verkalinjen 1686–1824. (Om Alunbruket, Christinehof) (Bertil Anderberg)
 • Några notiser från fängelset i Landskrona på 1870-talet (Erik Leander)
 • Prästgårdsidyllen som blev en dansk jultradition (Benkt Olén)
 • Nils Mårtensson i Maa – Ett märkligt människoöde (Bo Swenson)
 • Konsten att datera runstenar (Anton Arebom)

SAXO 1986 (144 sidor, restupplaga)

1986.jpg
 • Förord om årsboken SAXO
 • Hanöbuktens forntida miljö. En kort beskrivning av ett tvärvetenskapligt projekt (Lars Hansen)
 • Guldgubbar (Jonny Ambrius)
 • Arkeologiska provschakt (Jonny Ambrius)
 • Viktigare lösfynd (Jonny Ambrius)
 • Bjersjöholms gamla slott ur malpåsen (Sölve Johansson)
 • Blommande sköna dalar, hem för mitt hjärtas ro (Yngve Nilsson)
 • Skåneland – En segertrofé (KArne Blom)
 • Gästgivaresläkten Rusch i Saxtorp (Erik Leander)
 • Ysby kyrka i Södra Halland, dess historia och inventarier och ett krucifix från omkring 750 (Bror Jansson)
 • Sanfrid Neander-Nilsson och "Byn under berget" (Ove Johnsson)
 • Kring två okända sigillstampar från 1300-talet (Tor Flensmarck)
 • Ett stycke kvinnohistoria (Benkt Olén)
 • Landet Borringholm. (Del 2) Bornholmsk-skånske slægtskredse (Sigvard Mahler Dam)
 • Alboskalden Johan Klang – En av bygdens stora söner (Gunnar Carlberg)
 • Skånska bildstenar. Bildstenar från paleolitisk tid (Anton Arebom)
 • Om en ljuskrona i Österslövs kyrka (Benkt Olén)
 • Till frågan om städernas donationsjord: Den sk Sjukhemstomten i Sölvesborg (Hans Milton)
 • Kyrkoherde Nericus i Ravlunda fick ansökan om Kongamöllan beviljad (Vigo Edvardsson)
 • Enefäladen (Edvin Persson)

SAXO 1987 (144 sidor)

1987.jpg
 • "En förbårgad naturens wärkan". Om fäsjuka och kreatursbot på Listerlandet 1718-1720 (Hans Milton)
 • Gustaf Horns krig 1644–45 (John Tomenius)
 • Uggleherarna. (Snapphaneri) (Vigo Edvardsson)
 • Jon-Ages räddning. (Snapphaneri) (Ingvar Wahlén)
 • Skåne – försvarslös provins? (KArne Blom)
 • Per Möller – stegmakaren som blev en av Skånes största bibliofiler (Erik Norling)
 • Minnes från snapphanetiden (Per Möller)
 • Prästsonen, ystadsmiljonären Gustaf Hagerman och hans originella handelshus (Gunnar Carlberg)
 • Kronans båtsmän i Simrishamn och Albo härad 1716 och 1724 (Erik Leander)
 • Landsdommer-patriciatet på Bornholm, del I (Sigvard Mahler Dam)
 • Kullamannen. (Skånelands Sägner, del 1) (Tor Flensmarck)
 • Några gudstjänstrum i Nordöstra Skåne som tidsdokument och trosvittnesbörd (Benkt Olén)
 • Nils Månsson i Skumparp (Bo Swenson)
 • Bockstensmannen (Del 1) (Owe Wennerholm)
 • Anton Remelin – En diktarkonung på Listerlandet (Ove Johnsson)
 • Några skånska runstenar i åldrig handskrift (Curt Wallin)
 • Runstenen i Rörbro (Anton Arebom)

SAXO 1988 (136 sidor)

1988.jpg
 • "Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp" (Curt Wallin)
 • Birgittinerkulturen och unionen (Tore Nyberg)
 • Ur snapphanehövdingen Sven Povlsens levnadsöde (Vigo Edvardsson)
 • En ljuskrona kallad: "Himlaljuskronan i Vinbergs kyrka" (Bror Jansson)
 • Landsdommer-patriciatet på Bornholm, Del 2 (Sigvard Mahler Dam)
 • Vem var gelikaren i Skåne 12(19)–1226? (Carl G:son Liljenberg)
 • Mickel Pederssön Göing. Iromanen och i den historiska verklighetens ljus (John Tomenius & Tor Flensmarck)
 • Genealogi kring en Åhusfastighet (Björn Rosenberg)
 • Överfallet på Herrevadskloster 1658, del 1. (Friskyttar) (Tor Flensmarck)

SAXO 1989 (128 sidor)

1989.jpg
 • Tycho Brahe-minnena på Ven (Gunnar Hermansson & Klas Hyltén-Cavallius)
 • Billbergs avhandling om ön Ven 1793–95 (Erik Leander)
 • Medeltida dopfunt i Ysby kyrka i Halland (Bror Jansson)
 • Typer i tiotalets Tomelilla (Harry Hermerén)
 • Jens Skullassön – en okänd 1400-talsbleking. (Bla heraldik) (Tor Flensmarck)
 • Hallands Landsbeskrifning 1729 (Sperling Bengtsson)
 • Bockstensmannens klädedräkt (Del2) (Owe Wennerholm)
 • Runstenen från Allhelgonaklostret i Lund (Anton Arebom)
 • Oluf Kofoed – Den syngende borgmester (Ystad) (Sigvard Mahler Dam)
 • Odens skatt i Kung Torkels gravhög (Skånelands Sägner, del2) (Egon Prahl)
 • Överfallet på Herrevadskloster (1658-), Del2, storpolitiskt rävspel? (Friskyttar) (Tor Flensmarck)
 • Historia kring Kiviksgraven (Jonny Ambrius)
 • En snapphanerannsakning i Lyngsjö 1684 (Vigo Edvardsson)
 • Om bomärken i Sövestads socken och deras bruk (Tuve Skånberg)
 • Hallands och Halmstads historia, DelI, mellan år 1000 och 1300 (Ludvig Kollberg)
 • Kontakter mellan Färs och Frosta härader och Kristianstadsbygden i svunnen tid (Leif Ljungdahl)
 • Snapphanespår (KArne Blom)

SAXO 1990 (136 sidor)

1990.jpg
 • Thorsten Persson i Allerum. (Skånska författare, del 1) (Jan Mellhed)
 • Dalby, folkrikt bygdecentrum redan på 800-talet (Erling Lindén)
 • Ryedals säteri och mordet på överste Henrik Oldeland (Hans Milton)
 • Dräktspännen med mytologi (Pär Lindblad)
 • Dybeck, en gång ett stridens näste (Egon Prahl)
 • Appendix angående Dybecks medeltida ägare (Tor Flensmarck)
 • Erlandsønnernes herkomst (Sigvard Mahler Dam)
 • Något om skånsk utvandring på 1800-talet (Harry Hermerén)
 • Hallands och Halmstads historia, Del 2, mellan år 1000 och 1300 (Ludvig Kollberg)
 • Klockare i Borgeby tom 1800-talet (Birgitta Nilsson)
 • Jungfru Maria-traditioner och Mariakyrkor i Halland, Del 1 (Bror Jansson)
 • Göingekyrkor vid 1600-talets slut (Vigo Edvardsson)
 • Gamla tiders gillen – Go mad, möen mad å mad i rättan tid (Leif Ljungdahl)
 • Hemlinge län (Göinge) 1515–1649, Del 1 (John Tomenius)
 • Kyrkans sociala verksamhet under medeltiden. (Helgeandsordens medlemmar i Norden 1300–1521) (Owe Wennerholm)
 • Oanständig jullek anno 1747 – När man drog handske och ristade stussen i Vä (Tor Flensmarck)
 • Mester Henrik Harpestreng (Tor Flensmarck)

SAXO 1991 (144 sidor)

1991.jpg
 • Grunden lades till en storindustri (Malm och stenkol) (KArne Blom & Jan Moen)
 • Mordet på drottningen. En sägen från ÖVram och dess bakgrund. (Skånelands Sägner, del 3) (Sigvard Jönsson)
 • Bockstensmannen C-14 daterad (Del 3) (Owe Wennerholm)
 • Simontorp. Berättelsen kring ett torp och dess människor genom 190 år (Egon Prahl)
 • Per Persson i Gryt. Något om hårdragning och en spräckt kyrkklocka (Ulla Lundquist)
 • Jungfru Maria-traditioner och Maria-kyrkor i Halland, Del 2 (Av Bror Jansson)
 • Steninge kyrkas medeltida sigill med Sankt Olofs yxa (Bror Jansson)
 • Severin Schlüter. Prosten som inte snålade med sanningen (Birgitta Nilsson)
 • Ernfrid Tjörne. En skånsk författare och märkesman. (Skånska författare, del 2) (Jan Mellhed)
 • Lärt folk, vanliga människor och vattenfall. Några anteckningar om papperstillverkningens förutsättningar i äldre tid (Mats Pettersson)
 • Fältskärns testamente. En receptsamling från 1700-talets Skåne (Pär Lindblad)
 • Over hals og hoved. Et ramaskrig over Bornholms land (Sigvard Mahler Dam)
 • Hemlinge län och Glimåkra Otting, Del 2 (John Tomenius)
 • Läst sen sist. Godbitar i bokhyllan: Städer och stadsbor (KArne Blom &amp: Jan Moen) (Red)
 • Alf Erlingssøn "Minder-Alf". (Skånelands Sägner, del 4) (Tor Flensmarck)
 • Gåtfulla sigillstampar (Tor Flensmarck)

SAXO 1992 (144 sidor)

1992.jpg
 • Dansk-svenska bondefreder (Berit Anderberg)
 • Romanen Göingehövdingen – En nationell dansk klenod (Hans Holmberg)
 • Klockaren Jonas Holm i Borgeby (Barbro Edlund)
 • "Farsoten" 1712 – Ett dystert 280-årsminne. (Halland) (Sperling Bengtsson)
 • Om rovdjurs och skadefåglars "utödande" (Barbro Edlund)
 • Breven hem (Brita Stenström)
 • Tullstorps kyrkor. Vemmenhögs härad (Egon Prahl)
 • "Att låta en kär doter begifva sig til en annan verldsdel – til Columbien i Södra Amerika ..." (Mats Pettersson)
 • Boknytt: Byar och bönder. (KArne Blom & Jan Moen) (Red)
 • Kiviksskildraren Ola Cappelin – En skånsk diktare och kulturpersonlighet. (Skånska författare, del 3) (Jan Mellhed)
 • Skålgrops- och hällristningslokaler i Halland (Pär Lindblad)
 • Hallandsfarare, normanner eller vikingar (Ludvig Kollberg)
 • Kung Karl – den unge hjälte (Leif Ljungdahl)
 • Kyrkopatroner i Halland. De medeltida namnen på kyrkorna vid dess invigning, Del 1 (Bror Jansson)
 • Tegelbruk i Borgeby (Birgitta Nilsson)
 • De brogede Gagger (Sigvard Mahler Dam)
 • En titt i Borgebyprostens anteckningar, Del1. (Severin Schlüter) (Tore Persson)
 • Vilka var de ...? Om skåneländska medlemmar av Helgeandsorden 1300–1521, Del 1 (Tor Flensmarck)

SAXO 1993 (128 sidor, restupplaga)

1993.jpg
 • Var Göingehövdingen Svend Paulsen från Halmstad? (Ludvig Kollberg)
 • Frälsebondeuppror i Kristianstads län (Mats Pettersson)
 • Bedinge gamla fiskeläge (Egon Prahl)
 • Om andlig och lekamlig spis (Barbro Edlund)
 • "Vis-Albin" Paulsson från Össjö. (Skånska författare, del 4) (Jan Mellhed)
 • Borgeby skola (Birgitta Nilsson)
 • Boknytt: Stormän och strider. (KArne Blom & Jan Moen) (Red)
 • Kitta Grå – hon som är värre än Den Onde, del 1 (Wolfgang Natusch)
 • Christina Holm. (Borgeby-Löddeköpinge) (Birgitta Nilsson)
 • Kyrkopatroner i Halland, del2 (Bror Jansson)
 • En titt i borgeprostens anteckningar, del 2. (Severin Schlüter) (Tore Persson)
 • Guldsmeden Lars Lindvall i Ystad – specialist på dräktsilver (Bror Jansson)
 • Om Cederborgs "Den siste snapphanen" (Hans Holmberg)
 • Boknytt: Kulturkunskap. (Hans Holmberg) (Red)
 • Vilka var de ...? Om skåneländska medlemmar av Helgeandsorden 1300–1521, del 2 (Tor Flensmarck)
 • Wittsjöborgs goda skyddsande. (Skånelands Sägner, del 5) (Tor Flensmarck)

SAXO 1994 (160 sidor, restupplaga)

1994.jpg
 • Skåneland, Götaland och frågan om Germanernas nordiska urhem (Bertil Häggman)
 • Sagan om ekollonen eller "Julottan i Hyby kyrka" (Skånelands Sägner-serien, del 6) (Tor Flensmarck)
 • Uppgivna ideal?! En hederlig historia (C-O Orsander)
 • Magnus Stenbocks fängelse (Olle Hermansson)
 • Köpmän och furstar slogs om medeltidens Skanör-Falsterbo (Egon Prahl)
 • Samfärdsmedel (Birgitta Nilsson)
 • Dekanen på Ettarp i Enslöv (Ludvig Kollberg)
 • Bomärken i Esphult och Linderöd (Lennart Nilsson)
 • Kitta Grå – hon som är värre än Den Onde, del 2 (Wolfgang Natusch)
 • En titt i borgeprostens anteckningar, del 3 (Severin Schlüter) (Tore Persson)
 • En triptyk (Hans Holmberg)
 • Kyrkopatroner i Halland, del 3 (Bror Jansson)
 • Kyrkor i Halland vilka någån gång förstörts genom brand och krig (Bror Jansson)
 • Landsfiskalen, tullnären och comoedianten Johan Berghult (Mats Pettersson)
 • Danska Brigadens hjältar (Anders Bojs)
 • Kyrka och kultur (KArne Blom & Jan Moen) – Serien "Medeltida Liv i Skåneland" (Red)
 • Vilka var de...? Om skåneländska medlemmar av Helgeandsorden 1300–1521, del 3 (Tor Flensmarck)
 • En dokumentär deckare – Härlundamordet 1875 (Av Jan Mellhed) (Lars Ljungberg)
 • Notiser

SAXO 1995 (128 sidor)

1995.jpg
 • Boktryckerier i Skåne efter freden i Roskilde 1658 till ca 1800 (Per-Erik Lindahl)
 • 100 år med Piraten, ur en vinkel bortom annat (Kristian Carlsson)
 • Förr förtryckta — Nu undertryckta (C-O Orsander)
 • En resa i Sydskåne, Munkamölla – Skallstorps mölla – Tånemölla (Egon Prahl)
 • Den stora gårdsbranden i Gubilt, Harplinge 1703. Domböckerna berättar (Sperling Bengtsson)
 • Lindholmens slott och län (Per-Olof Forslund)
 • Byggmästaren som blev författare (Birgitta Nilsson)
 • Prins Olofs kors. Skånelands Sägner. Del 7 (Tor Flensmarck)
 • Om danernas urhem och Göinge (Bertil Häggman)
 • Bondetåg och Stenbocksfanor (Torsten Nilson)
 • Bastning – ett urgammalt hantverk (Lennart Nilsson)
 • Pantare och sexmän, innammare och vångagömmare, hörar och vallhjon (Mats Pettersson)
 • Biskop Henrik i Lund. Hallands apostel och missionär (Bror Jansson)
 • ...Hjulet rullar... En dansk-skåneländsk släktkrets, del 1 (Tor Flensmarck)
 • Kyrkopatroner i Halland. De medeltida namnen på kyrkorna vid dess invigning. Del 4 (Bror Jansson)
 • Skånes och Blekinges riksgräns. Ny bok av Bertil Karlsjö och Göran Hallberg. Intressant bok om gränsen mellan Skåne-Blekinge och Småland (Red)

SAXO 1996 (168 sidor)

1996.jpg
 • A Book with a Pedigree (Per-Erik Lindahl)
 • Borgen Turestorpsö och gälkaren Tuve Galen (Per-Olof Forslund)
 • En malmöpojkes minnesbilder från krigsåren (Sven-Åke Elmqvist)
 • Östra Vemmenhögs kyrka – Dybeckätternas sista vilorum (Egon Prahl)
 • Manitoba – Skandinavernas bosättning, New Sweden i Canada (Tore Persson)
 • Halland i det forna Danaväldet – något att känna till vid Ny Länsindelning (Ludvig Kollberg)
 • Skånes erövring – Den lyriska efterskörden (Bertil Häggman)
 • Tretton stenar, tio år och en kvarnhacka (Hallsbergs stenar) (Kristian Carlsson)
 • Skåneländsk Krönika, Del 1 – Forntiden (Carl-Olof Orsander)
 • Laxmans Åkarp (Birgitta Nilsson)
 • Kyrkopatroner i Halland – De medeltida namnen på kyrkorna vid dess invigning, Del 5 (Bror Jansson)
 • Vollsjö och Piraten, Del 1 – historiskt & personligt (Leif Ljungdahl)
 • Kyrko-, helgon-, martyr- och dopkällor i Halland – en sammanfattande översikt, Del 1 (Bror Jansson)
 • Pigrimsvandringar i Sverige (bokrecension av Bror Jansson)
 • Korsriddarens reliker, Gumlösa kyrka och de 96 relikerna – Skånelands sägner, Del 8 (Tor Flensmarck)
 • Funderingar om snapphaneroman (Ulf Gran)
 • Maria Bond – en mor utan make och hustru utan man – om ett skånskt kvinnoöde i prästeståndets utkanter på 1800-talet (Mats Pettersson)

SAXO 1997 (160 sidor)

1997.jpg
 • Vadstad borg och Abraham Brodersson Tjurhuvud eller Oxhuvud – En storman under Kalmaruinionens tidiga år (Ludvig Kollberg)
 • Annons / S:t Nikolai kyrka i Halmstad (Ludvig Kollberg)
 • Recension / S:t Nikolai kyrka i Halmstad – Nordens unionskyrka (Bror Jansson)
 • Två kvinnor under kulturanalys (Kristian Carlsson)
 • Bland örnar, svanar och elefanter – Några sidor om äldre danica (Per-Erik Lindahl)
 • Vaktepåg, husar och konstnär (om Jonas Åkesson) (Birgitta Nilsson)
 • Kyrko-, helgon-, martyr- och dopkällor i Halland – En sammanfattande översikt – Del 2 (Bror Jansson)
 • Kyrkan som blev ett danspalats (Villan Stensäter i Hästveda) (Erik Hedin)
 • Det lyckliga landet "over There" (Tore Persson)
 • Jordberga ... ett gammalt gods på Söderslätt (Egon Prahl)
 • Exkurs – medeltida belägg för Jordberga (Tor Flensmarck)
 • Slaget på Rickarums bro (Lennart Nilsson)
 • Vollsjö och Piraten, Del 2 – Högst personligt (Leif Ljungdahl)
 • Vandalernas och rugiernas/rygernas nordiska urhem (Bertil Häggman)
 • Sten Brulin – Trädgårdsmästare i Kulturens Örtagård (Tor Flensmarck)
 • Kyrkor i Halland invigda till Johannes Döparen / Sankt Hans (Bror Jansson)
 • Skåneländsk Krönika, Del 2 – Medeltiden (Carl-Olof Orsander)
 • De bortförda ättehögarna i Lya – en märklig process vid Höks häradsrätt 1875 (Jan Mellhed)
 • "Bröt-Anunds grav" i Åraslöv (Per-Erik Lindahl och Tor Flensmarck)
 • Det blåröda blodet svallade... Om en hetsig släktkrets i Kalmarunionens skugga (Tor Flensmarck [ur Skånelands Medeltid / FSM:A])

SAXO 1998 (160 sidor)

1998.jpg
 • Om guld i det forna Vä (Per-Erik Lindahl)
 • Ullas Barn (Jan Mellhed)
 • Bok om Ränneslövs gamla och nya kyrka (bokanmälan av red)
 • Fästningen Halmstad och Kvartermästaregården (Ludvig Kollberg)
 • Hundstorpaborgen i Grönby och Digerdöden (Egon Prahl)
 • Kriget frestade på grannsämjan i S.Rörum (Lennart Nilsson)
 • Ett Stormaktstida Litterärt Krigsbyte – Fakta och funderingar (Tim G S Olsson)
 • Avträdets historia (Birgitta Nilsson)
 • Emigrationens preludier ... Över havet – en ny värld lockar – förspelet (Tore Persson9
 • Kyrkor i Halland invigda till S:ta Gertrud av Nivelles i Belgien, S:ta Ragnhild och ärkeängeln Mikael (Bror Jansson)
 • Månstorps Gavlar – Skånes största ruin (Per-Olof Forslund)
 • Gunnestorps Mölla i Kullabygden – Historik (Gunnestorps Möllekommitté, Aase Brulin och Tor Flensmarck)
 • Den mäktiga ätten Vagnsönerna (Skånelands Sägner, Del 9) (Tor Flensmarck)
 • Personligheter från den skånska prärien – Piratens hembygd (Leif Ljungdahl)
 • Spåren av Kristianstad i Gustaf Hellströms liv och diktning (Hans Holmberg)
 • Tre dedikationer från 1600-talet (Per-Erik Lindahl)
 • Skåneländsk Krönika, Del 3 – Nya tiden (Carl-Olof Orsander)
 • Forntida skådeplatser – Hervarasagan och Völsungasagan (Bertil Häggman)
 • Änkling lät smycka Gualövs kyrka Av Tor Flensmarck [ur Skånelands Medeltid / FSM:G-manus]

SAXO 1999 (128 sidor)

1999.jpg
 • Fredrik Borg – Den första feministen (Stig Rosenlund)
 • Gårdarna under Åhus slott (Per-Olof Forslund)
 • Lantmätare Jöns Bergs i Alfshög anteckningar (Bror Jansson)
 • Ärkebiskopens vapensköld och dess symbolik (Birger Gunnarsson från Halland) (Bror Jansson)
 • Acta campanolica (skriftanmälan av Bror Jansson)
 • Lovisa som krigsfånge i Sibirien och prästfru både där och i Sverige (romanen "Sjvedotjka" / bokanmälan av Bror Jansson)
 • Till minne av Jörgen Iversen Krabbe (Sven Dingertz, John Andersson & Gustaf Åberg)
 • Jörgen Krabbes anor (heraldiska sköldar på hans kista) (Tor Flensmarck)
 • Om kulturförbindelser över Sundet (Hans Holmberg)
 • Präst under stora ofreden (Erik Andersson)
 • Flädiesaken (Birgitta Nilsson)
 • Den heliga Elin från Ränneslöv (Ludvig Kollberg)
 • 218-årigt dokument – Byordning för Torup och Vitaby (Egon Prahl)
 • Från Daler till Dollar (Tore Persson)
 • Adolf von Möller på Skottorp (Jan Mellhed †)
 • Edmund Gripenhjelm – Herre till Esphult (Lennart Nilsson)
 • Bröllopet i Vä år 1211 (Skånelands Sägner, Del 10) (Tor Flensmarck)
 • Kimbrer, Teutoner och Ambroner – folkvandrande forntida folk från Danmark (Bertil Häggman)
 • Budkavel av sandstensskiva från Ryabergs by i Breareds socken intill Halmstad i Halland (Bror Jansson)
 • Per-Erik Lindahl: Från Braut-Anund till Vilhelm Ekelund * 12 otidsenliga studier (bokanmälan av Tor Flensmarck))
 • Malmörecessen 1662 (Carl-Olof Orsander)
 • Hembygd i folkvandringstid (Tor Flensmarck)

SAXO 2000 (192 sidor)

2000.jpg
 • I våra fäders spår – Om övergivna eller öde kyrkor och kapell i Kristianstads kommun (Leif Mårtensson)
 • Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld En förbisedd pionjär (Stig Rosenlund)
 • Halmstadslax och ärkebiskopsstolen i Lund (Ludvig Kollberg)
 • Här har vikingarna och Hansans folk landstigit... och varg rivit i Simmermarken – Medeltida byar vid landsvägen - Nu blomstrande samhällen (Egon Prahl)
 • En hustru för mycket (Torsten Nilson)
 • Hudson’s Bay Company Ett seglivat företag i den kanadensiska vildmarken (Tore Persson)
 • Jörgen Iversen Krabbes 32:a ana (Tor Flensmarck)
 • August Lindberg, Herman Bang och en historisk teaterpremiär i Helsingborg (Hans Holmberg)
 • Bastning Ett urgammalt hantverk (Lennart Nilsson)
 • Herman Pedersson Chytraeus Vejanus fotvandring med beskrivning av minnesplatser i Halland år 1598 (Bror Jansson)
 • Oden (?) i Oskarström Förhistorisk bildsten med ingraverad mansperson (Oden?) funnen i Oskarström, Slättåkra, Halland (Bror Jansson)
 • Olivia Nordgren (Birgitta Nilsson)
 • Vårdträdet * Stulen ek över gåtfulla förfäder * (Tor Flensmarck)
 • Langobarderna – ett skånskt urhem? (Bertil Häggman)
 • Processen om Gyurthelykke 1319–1364 (Henrik Lerdam)
 • Klockaresonen Jöns Petter Landgréns livsöde – vad arkiven kan berätta om en skånsk musikinformator på 1800-talet (Mats Pettersson)
 • Ett skånskt universalsnille (Carl Adolph Agardh) (Carl-Olof Orsander)
 • Guds straf og slægtstræet (Per-Olof Johansson)
 • Vallen En medeltida borglämning i Skåne och dess gåta (Johan Wallin)
 • Förbryllande anvapen eller – att trampa på ett litet lik... (Tor Flensmarck)
 • Bokanmälningar: Ingemar Nordgren: Goterkällan – om goterna i Norden och på kontinenten (rec. Bertil Häggman) / Bror Jansson: Ysby medeltida kyrka i Södra Halland (anmälan av red) / Karl Montan: Kolk / Kolga – Stenbocksgodset i Estland (rec. Tor Flensmarck) / John Wanngren: Östra Vrams kyrka (rec. Bror Jansson) / Eric Rasmusson: Hallandica – Berättelser om ett Kanaans land i Sverige (rec. Tor Flensmarck)

SAXO Nr 17 (144 sidor)

 • saxo17.jpgGlimåkrabibeln - Krigsbyte från 1612 åter efter nära 400 år (Bror Jansson)
 • Krigsmannaröset och Krigsmannabäcken i Fågelsång, Våxtorps socken i södra Halland (Bror Jansson)
 • "Den som denne sedel efterapar skall warda hängd" (Torsten Nilson)
 • Emigration (Birgitta Nilsson)
 • Att överlåta och att äga jord i ett historiskt perspektiv (Per-Olof Forslund)
 • De självägande böndernas avveckling i det medeltida Danmark (Per-Olof Forslund)
 • Äldsta Halmstad och S:t Nicolai (Ludvig Kollberg)
 • Skåne mellan Fem och Elva Björn Gyllix)
 • Cösters sista dagar (Björn Gyllix)
 • Sagan om Klakka-flaggen (Carl-Olof Orsander)
 • Bornholm - Burgundernas Ö (Bertil Häggman)
 • Den skåneländska flaggan och medeltidens korståg till Baltikum Johan Wallin)
 • Bondeupproret 1811 (Egon Prahl)
 • Den första bondeskalden (Stig Rosenlund)
 • Kring Hyllie - en by nära havet - Del I (Tore Persson)
 • Klädd i ett simpelt fåraskinn och "prästkrave" (Lennart Nilsson)
 • Sigillstampen från Förslöv tillhörig slarvig eller överfallen ädling? (Tor Flensmarck)
 • Oluf Tuesen på Bornholm - Rettelse & kommentar (Sigvard Mahler Dam)
 • Skånska dragonregementets fälttecken - En sammanställning
 • Bokanmälningar

SAXO Nr 18 (168 sidor)

SAXO18.jpg

 • Generalguvernementet och Guvernementet i Skåneland 1658-1719 (Bengt Ekström)
 • Kvacksalveri i Halland - Om två kloka gummor och deras liv (Arne Mellgren†)
 • Något om Fredrika Bremers vistelser i Kristianstad och om de personer hon mötte (Hans Holmberg)
 • Svanesång vid Sundet - Good-Bye Jane Horney (Carl-Olof Orsander)
 • Beredskapstiden i Malmö - några brev berättar (Birgitta Nilsson)
 • En bortrövad kyrkoherde (Stig Rosenlund)
 • En sockenstämma år 1817 (Stig Rosenlund)
 • Kring Hyllie - en by nära havet - del 2 (Del 1 publ. i SAXO nr 17) (Tore Persson)
 • Bjärsjölagårds Egendom i gångna tider (Lennart Nilsson)
 • Skattefrändskap på svenska, danska och skånska (Per-Olof Forslund)
 • S:t Örjan gav namn åt kapell och idrottsplats (Ludvig Kollberg)
 • Medeltida makt i Skåne - Kontroll, kolonisation och manifestifation - En studie över den medeltida maktens framväxt i de tre kustsocknarna Ingelstorp, Valleberga och Löderup (Johan Wallin)
 • Vem var Christen Bierboe i Ränneslöv i södra Halland? (Bror Jansson)
 • Den berömda kloka gumman Ahla-Marian i Laholms landsförsamling (Bror Jansson)
 • Ingelstorps tidiga ägare och brukare - Turerna kring ett medeltida gods (Tor Flensmarck)

SAXO Nr 19 (176 sidor)

SAXO19.jpg

 • Riddaren och gälkaren Tue Galens frälseuppror i Skåne år 1377 (Johan Wallin)
 • Kristianstad i litteraturen (Hans Holmberg)
 • Ställningen vid Norrvidinge hösten 1678 (Lars-Åke Göthesson)
 • Ture Turesson (Bielke), riddare, allmogeslaktare, överlevare (Per-Olof Forslund)
 • Bjärsjölagårds egendom - rikast på fossil i Skåne (Lennart Nilsson)
 • Orostider på Bornholm 1645 och 1658 - två episoder (Bengt Ekström)
 • Kring Hyllie - del 3 (Del 1 publ. i SAXO nr 17, del 2 i SAXO nr 18) (Tore Persson)
 • Kyrkopatroner i Halland - en översikt (Bror Jansson)
 • Skummeslövs kyrka i södra Halland - Ny bok presenteras (Bror Jansson)
 • Herulerna - en uppdelad stam (Lars Lindqvist)
 • Lindeskogska fastigheten i Laholm (Sven-Erik Ekström)
 • Mogens Hack i Häckeberga - frälseman och skattebonde (Tor Flensmarck)
 • Teaterhistoria i Kristianstad (Hans Holmberg)
 • Sablar också! - Bokpresentation

SAXO Nr 20 (192 sidor)

 • SAXO-20.jpgEn mycket ovanlig kavallerist - Hans Cristoffer Kock von Crimstein (Bengt Ekström)
 • Mit håb til Gotland og havet - Trued Has' ske (Christian Hau)
 • Norrvidingeprästernas vedermödor under skånska kriget (Lars-Åke Götesson)
 • Ignaberga kyrka - ett andligt tegelbruk (Hans Holmberg)
 • Frosseri i fransar och tofsar (Hans Holmberg)
 • Inskriften på slagfjädern (Bengt Berglund)
 • Eiler Krafse - en högt betrodd och olycksalig man i Danmark på 1500-talet (Per-Olof Forslund)
 • Ett förmodat helgonbesök (Hans Holmberg)
 • Hvideätten - en dansk släktkombination under tidig medeltid (Lars Lindqvist)
 • Om Erik Knutsson - kung i Sverige före 1208 och Folkungarnas enighet (Lars Lindqvist)
 • Anders Grosen - Anders Knutsen kallad Grosen - en genealogisk Knut från 1200-talet (Tor Flensmarck)
 • Kriget kom - glimtar från andra världskriget (Lennart Nilsson)
 • Äsphults Rödakorskrets 1943-2001 - Ny Bok
 • Försvenskningen 1658-1720 (Carl-Olof Orsander)
 • Hellström och Böök - så lika, så olika (Hans Holmberg)
 • General Carl Fredrik Pechlin i myt och verklighet (Bror Jansson)
 • "Hagamannen" Sven Månsson och "Sven Måns' Elsa" - två naturläkare i gamla Bjäre (Jan Mellhed )
 • Från Lomma till Ladner - Del 1 (Birgitta Nilsson)
 • Skånelands Medeltid - orter & ätter Del C-D - Ny Bok
 • Österlen - konstlandskap och poesi (Hans Holmberg)
 • Decimantbönderna i Norrvidinge och Dagstorps socknar 1651 (Lars-Åke Götesson)
 • Kistan med adelsvapen och årtalet 1633 (Sven-Erik Ekström)
 • Konungen i graven bredvid (Hans Holmberg)
 • Folkungar & korsriddare resp. Mellan liljan och sjöbladet - aktuella böcker av Bo J Theutenberg
 • Riddaren Jens Kande från Skåne - Del 1 (Johan Wallin)
 • Arvalund - Arvadälden, kungalev, befäst kungsgård, huvudgård (Tor Flensmarck)

SAXO Nr 21 (176 sidor)

 • SAXO-21.jpgDödsdomen 1612 - Vä stads sista tid (Tor Flensmarck)
 • Gudstjänstplatser under krigstid på 1600- och 1700-talen i Halland (Bror Jansson )
 • En soldatgrav i Fjelie (Bengt Ekström)
 • Författaren Herman Hofberg berättar om nattvardsgång med snapphanar vid Altarstenen i Oderljunga (Bror Jansson )
 • Resa med förhinder - om lärjungen Daniel Solanders vistelse i Skåne 1759-1760 (Lars-Åke Götesson)
 • Om Andreas Suneson och Ivö (Historisk fantasi, mer sannolik än sann) (Hans Holmberg)
 • Släktforskningens Mysterium (upplaga 5) Ny Bok av Ewa Johansson
 • Amalia Gustavas elaka öde i ett konserverat prästhus - Hon blev marterad av Fröberg och chikanerad av Arrhén (Mats Pettersson)
 • Knut den store samt regenter i Västra Sverige och Skåneland (Lars Lindqvist)
 • Ljusa sidor och mörka - självbiografiska skisser Ny Bok av Carl Martin Roos
  Ögon som Märta Torén Ny Bok, roman av Majken Lindström
 • Kakelheraldik från Lyngbygård - senmedeltida puzzelbitar (Tor Flensmarck)
 • Från Lomma till Ladner - Del 2 (Birgitta Nilsson)
 • Mickel Pedersen Gyding - vem var han? (Anders Blidberg)
 • Lage Brok - en buse och kungagunstling i det sena 1400-gtalets Danmark (Per-Olof Forslund)
 • Per och Ida Wiks liv och leverne i början av 1900-talet (Kjell Wik)
 • Kritikern som ville väcka Sverige (Hans Holmberg)
 • Linderöds krogar (Lennart Nilsson )
 • Från Lomma till Ladner - Del 1 (Birgitta Nilsson)
 • Lennart Nilsson - in memoriam (Tor Flensmarck)
 • Bror Jansson har gått ur tiden - in memoriam (Torsten Karlson)
 • Jag minns Viola och Bror - in memoriam (Tor Flensmarck)
 • Utanför - myter & minnen från en förlorad värld - Ny Bok, roman av Tor Flensmarck
  Skånelands Medeltid - orter & ätter Del E-F
  - Ny Bok av Tor Flensmarck
 • Ingelstorps tidiga ägare och brukare - turerna kring ett medeltida gods (uppdaterad utredning; se SAXO Nr 18) (Tor Flensmarck)

 

 

 

 

<<< Tillbaka till SAXO