header.jpg

cellback.jpg

Skuggor över Björka - 85:- (ej pren. 120:-) [F-Pris 64:-]

bjorka.jpgI denna roman tar författaren Stig Jönsson - som med denna roman debuterar i sjuttioårsåldern men som tidigare skrivit om minnen och människor i hembygdsårsskrifter - oss med bakåt i tiden till sent 1800-tal och den landsbygd han känner så väl, till människor av kött och blod, till bångstyriga tjurar, barnrika torpare, självsvåldiga godsägare och den skördetid som väntar oss alla.

101-sidig inbunden bok. Av Stig Jönsson.

***

Kriget - en snapphanepojkes berättelse - 120:- (ej pren. 145:-) [F-Pris 80:-]

KRIGET.jpgRomanen bygger på historiskt material samt några snapphanelegender. En pojke berättar om kriget som han ser det, och han gör sina misstag. Pojken söker alltid sin far, utan att veta det. Han vill välja sida och gör det, men det ligger i krigets onaturlighet att ett rätt val inte är möjligt: friskytt eller svensktrogen? Kriget är också ett äventyr...

160-sidig inbunden bok. Av Ulf Gran.

***

Ett fall för krigsrätten - en berättelse om det svenska fälttåget i Tyskland 1813-14 ur Clas Livijns synvinkel - 180:- (ej pren. 190:-) [F-Pris: 120:-]

Livijn-bokomslag-liten.jpg

Vårt sista krig och fredsslutet i Kiel kunde ha blivit omskrivet och firat jubileum i år, 2014. Men det för Sverige betydelsefulla kriget har överhuvudtaget sällan blivit stoff för litteratur. Ulf Grans roman har titeln Ett fall för krigsrätten därför att dess röda tråd är avslöjandet av en korruptionssaffär inom intendenturen. Handlingen följer annars ett års fälttåg i spåren och ger omväxlande bilder från hela förloppet. Tonvikt får bilden av kronprinsen Carl Johan Bernadotte och hans taktik mot sin förre mästare, Napoleon. Som en av de allierade makternas befälhavare över svenska och vissa tyska och ryska trupper lyckades Bernadotte genomdriva sitt mål, svensk seger över det Napoleonvänliga Danmark och svensk union med Norge. Den dominerande personen, med vars ögon allting skildras, är Clas Livijn, som dels betraktades som den stora förhoppningen inom ”romantisk” svensk litteratur, dels följde hela fälttåget som auditör, jurist vid sitt regemente. Livijn skrev personliga, mot kriget kritiska brev hem. Dessa brev är en av romanens källor, framför allt genom sin lätta och själsvåldiga ton. Som pacifist kämpar han mot ”Sankt Göran”, för honom en sinnebild för besinningslös krigslystnad. Romanen formar sig till ett porträtt av Livijn, som bredvid sitt ämbete intresserade sig för all tysk kultur: mentalitet, teater, litteratur, konst och gör kvicka och träffande iakttagelser på alla områden. På det personliga planet skildras han i sin passion för en tysk skådespelerska och i den kris han genomgår när han i sin kamp mot korruption tvingas dra in en vän, som också varit hans mäktigaste beskyddare. Romanens stoff är allvarligt nog, men med Livijns självkritiska och smidiga karaktär som förebild är romanen också oavbrutet underhållande.

168-sidig inbunden bok. Av Ulf Gran.

***

Ulf Grans nya roman om fälttåget i Tyskland ur romantikerns Clas Livijns synvinkel

Ämnet är Ulf Grans roman: Livijns synvinkel, Monitorförlaget, 2014. Boken fick jag ur författarens hand för drygt en vecka sedan. Vi är alltså bekanta. (Så är det där med lojaliteter utrett.) Ett fall för krigsrätten: en berättelse om det svenska fälttåget i Tyskland 1813-14 ur Clas Livijns synvinkel
Det sägs ibland att svenskar är fredsskadade. Två sekel av sammanhängande fred har gjort oskuld till en del av vår nationalkaraktär. Vi förstår inte hur lyckligt lottade vi är, utan går på om futiliteter som vore de brott mot mänskligheten: könskodade leksaker till exempel – eller namnet på chokladbollar…
Nåja, alla håller kanske inte med om det, men man kan väl slå fast att den långa freden är en viktig förutsättning för svenskheten som den blivit. Därför är det lite märkligt att det inte uppmärksammades mer att det förra året var exakt tvåhundra år sedan Sverige var i med i sitt sista (?) krig. Fälttåget i Tyskland, med en epilog i Norge, slutade 1814 med freden i Kiel. Den svenske kronprinsen, Karl-Johan Bernadotte, sedermera krönt till Karl XIV Johan, deltog i alliansen mot Napoleon och skaffade oss på så sätt Norge som ersättning för Finland.

Men Ulf Gran har uppmärksammat saken. I romanen berättar han om det tyska fälttåget, och faktum är att framställningen gör det lättare att förstå glömskan. Detta krig är inte sådant stoff legender vävas av. Medan sjuttonhundratalets stora kungar, Carl XII och Gustaf III, var egensinniga fantaster, var Bernadotte ett headhuntat proffs som kallats till det stympade Sveriges tron för sin diplomatiska skicklighets och sina kontakters skull. Till skillnad från sina illustra företrädare gav han sig inte ut på ogenomtänkta krigsäventyr mot bättre vetande utan ägnade sig åt realpolitik. Osentimentalt, likt en ny VD som satsar på ”kärnverksamheten”, släppte han de sista tyska besittningarna och satsade allt på Norge. Karl-Johan hade en genomtänkt strategisk plan men ville spara sina mannar till striden mot danskarna. Därför deltog han som befäl på den mot Napoleon allierade sidan, men lät tyskarna stå för det egentliga krigandet.

För att beskriva skeendet har Ulf Gran tagit hjälp av en brevsamling: Bref  från fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814 av överauditören Clas Livijn. (Överauditör är ett slags militärjurist.) I vår underbara tid finns den ett klick bort. Sagde Lijvin är också romanens huvudperson och den vars blick och öra vi får låna. I förbigående sagt verkar brevsamlingen vara en veritabel guldgruva: en på respektlöst vardagsspråk författad rapport från det ännu inte enade Tyskland för tvåhundra år sedan. Skulle man, mot förmodan, inte ha någon annan behållning av läsningen av Ett fall för krigsrätten… får man i alla fall en väldig lust att läsa Livijns brev. Men låt oss återvända till romanen!

I materialet från förlaget talas om pacifism: ”Krig är barbari. Att hetsa arméer emot varandra är lika efterblivet som att fösa samman människor för att de ska knäfalla och ropa till Gud.” säger Livijn. Han föredrar alltså Karl-Johans kyliga nyttomaximeringstaktik. Men det har ett pris: Feghet, eller hellre skam att anses feg, är vad jag kan se ett viktigare tema i boken. Det var inte lätt att se sina bundsförvanter i ögonen när man stått och sett på medan de lät sig mejas ned.

Slaget vid Leipzig 1813 gås i romanen som hastigast förbi, en hastighet som förefaller motiverad när det gäller den svenska insatsen: Några hundra svenskar stupade – mot ryssarnas 22 800, preussarnas 16 600 och Habsburgarnas 14 400 (Wikipedia).

Vad gör man då när man är i krig som strategiskt placerad, men icke förd, schackpjäs? Man går på teater, insuper den blomstrande tyska romantiken och förälskar sig. Livijn gör detta med liv och lust, mer intresserad av att starta en romantisk rörelse i Sverige än av att utmärka sig på slagfältet (vilket man får förmoda att överauditörer ändå sällan gjorde). Han lyckas av en slump träffa ärkeromantikern och målaren Caspar David Friedrich, som lägger ut texten om hur hatet mot Napoleon är drivkraften i hans konst. Han studerar en bättre skådespelarkonst än den han sett i Sverige genom att göra aktrisen Amalias bekantskap och se alla hennes föreställningar.  En romans spirar. Det blir till ett chosefritt mönstrande av vem som har något att lära den andre. Men Amalia försvinner och lämnar en förkrossad Livijn. Hon, den i kärlek klokare, behövde honom mindre än han henne. Hon blir en av två förluster som driver Livijn till vansinnets och självmordets rand. Den andra är förlusten av den unge idealistiske hetsporren löjtnant Fredrik Silversparre, som han kommit i faderligt förhållande till. Med sorg i hjärtat försöker Livijn övertala honom att inte oombedd ge in i stridshandlingar, som visserligen ger ära men som, precis som Livijn befarar, blir hans död --- hjältedöden i ett krig utan behov av hjältar.

Så är det ”fallet för krigsrätten” från romanens titel. Alldeles i början av boken uppsöks Livijn av en förorättad, degraderad militär från det förlorade Finland, en viss Wallmo. Denne har tydligt rättshaveristiska drag och vill sätta dit två korrumperade befäl som fuskat med mannarnas mat. Brännvin har de tydligen fått, men potatisen har varit rutten. Den tjänliga maten har försnillats. Livijn är till att börja med tveksam. Man får lätt för sig att han tänker som Captain Willard i Apocalypse Now.

Varför ägna sig åt just detta brott, av alla…? Men han tar på sig uppgiften att genomföra undersökningar, trots att han vet att de anklagade har vänner högre upp i hierarkin, och ingen egentligen vill att han fortsätter. Wallmo själv dör så småningom och kan alltså inte längre ha någon åsikt. Den av förlusterna stukade Livijn börjar alltmer börjar leva i en drömvärld. Han hemsöks av bilder av Silversparre som riddaren i Sankt Göran och draken. Amalia figurerar som prinsessa. I denna själsuppösning blir den oönskade brottsutredningen något fast att hålla sig vid och kanske ett sätt att protestera.

Vi vet det ju så här efteråt, att den långa freden skapade ett helt nytt Sverige. Kanske är det att fel- eller övertolka, men Livijns konvulsioner tillsammans med ett halsstarrigt fasthållande vid moraliska principer blir en gestaltning av övergången till det nya, från härskarmakten till det fattiga gamla sill- och brännvinslandet, som så småningom blev ett industriland. Livijn åkte hem till Sverige, motarbetade den föregående litterära generationen och skrev romaner i romantikens anda, det mesta ofullbordat. Endast brevromanen Spader Dame, om omöjlig kärlek och galenskap, blev färdig. (I förbigående sagt blev den till radioteater 2005, dramatiserad av Torbjörn Elensky , i en föreställning som finns tillgänglig på Youtube.) En hel del översättningar verkar han också ha hunnit med. Parallellt med detta gjorde han ämbetsmannakarriär och blev generaldirektör för Fängelsestyrelsen 1835, där han verkade i humaniserande anda.

Ganska mycket, som jag inte har återgivit här, har tydlig klangbotten i Ulf Grans långa karriär som påfallande intelligent teaterregissör, men det får man läsa boken för att se. Han gör det så mycket bättre än jag någonsin skulle kunna. Efter läsningen av Ett fall för krigsrätten… kommer jag att ha rätt mycket mer kött på benen när jag tänker på Bernadottes första tid i Sverige. Utöver en kyligt kalkylerande kronprins finns där numer också en vital och nyfiken men grubblande konstnärsnatur vid namn Clas Livijn.

***

Inte bara raka fåror - Reapris 85:- [F-Pris 50:-]

rakafaror.jpgEn fristående fortsättning på författarinnans roman "En skärva av tiden" (1995) och låter läsaren följa några av personerna under sent 1800-tal med minnesekon från centralpersonens barndom och uppväxt. Järnvägen växer fram i det av jordbruk och småindustri präglade samhället, man skaffar sig velociped i stället för häst, emigrationen till Amerika åderlåter landsbygden och splittrar familjer, föräldrar får åldras ensamma med barnen långt därborta på andra sidan Atlanten. Breven hem berättar om allt stort och fantastiskt, breda vägar, revolutionerande fordon som inte behöver dragas av hästar… Och här hemma drar man ledningar, skaffar telefon, flyttar in till staden och lär sig hantverk i stället för att stanna som dräng och piga på de efter laga skiftet isolerade gårdarna. En ny tid gror ur allt det gamla, det invanda. Nya seder, en ny livsstil växer fram under glädje över ny frihet, nya alternativ - men också under motstånd från den äldre generationen som ser sin värld försvinna.

192-sidig inbunden bok. Av Inga-Maria Persson.

***

Varjagernas uppbrott - Reapris 80:- [F-Pris 52:-]

VARJAGER.jpgEn berättelse från 1000-talet om en skara män som med sina skepp gav sej ut på en lång färd. En seglats som skulle föra vidare än någon resa de tidigare varit med om. Romanen "Varjagernas uppbrott" föddes på vikingamuséet i Oslo. Skeppen fascinerade - hur kunde dessa "vikingar, varjager", som så mycket ofördelaktigt berättas om, skapa så vackra, fulländade farkoster - dessa skepp som i sig förenar funktion med skönhet… Och hur kunde de omvittnat vildsinta vikingarna färdas så vida kring och idka köpenskap och upprätthålla vänskapliga förbindelser med främmande folk? Hur förmådde dessa bärsärkar bygga fredliga samhällen på erövrad mark… Några har redan berättat sin version av vikingens liv och leverne: FransG Bengtsson med Röde Orm, Eric Linklater med Männen från Ness… Men det finns plats för andra slags drapor som hyllar de fiskar- och bondsöner som drevs av längtan bort och säkert nervös nyfikenhet på allt som låg och väntade bortom kobbar och skär och horisontens gåtfulla linje… En skröna - fylld av livsbejakelse och upptäckarglädje, av burleska dråpligheter, förslagenhet, allvar och funderingar om livets mening… En dubbelbottnad saga som gärna får vara sann.

248-sidig inbunden bok. Av Hugo S Ståhle.

***

Sjvedotjka - Reapris 85:- [F-Pris 48:-]

SJVEDOTJ.jpgKarl XII:s lysande seger vid Narva fick en inte lika ärofull fortsättning, då ryssarna återerövrade staden. En sexårig svensk officersdotter, Lovisa von Burghausen, blev i villervallan bortrövad av en rysk soldat och levde som livegen i Ryssland under fjorton år. Lovisa lyckades efter flera flyktförsök hitta sina föräldrar, fångna i staden Solikamsk. Efter otroliga strapatser från Astrakan i söder, där hon var nära att drunkna i Volga, till Tobolsk i Sibirien, där svenska fångar som var pietister lyckades hjälpa henne att fly, gifte hon sig i Solikamsk med en svensk fältpräst, Lars Östensson Sandmark. Efter freden återvände makarna till Sverige med hälsan förstörd av alla umbäranden. Lovisa blev senare konserverad av kyrkoherden i Njurunda, den blinde Petrus Sundberg. Hon avled 36 år gammal 1734 och följdes tre år senare av maken. Detta är berättelsen om ett unikt och gripande kvinnoöde under Stora Nordiska Kriget.

192-sidig inbunden bok. Av Colibrine Sandström.

***

Johanna - trappsteg genom livet - 5:e upplagan - 160:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 122:64]

JOHANNA.jpgBerättelsen baseras på verkliga människor, vars öde så långt görligt har följts.  Ett fåtal personer är tillskrivna, och de många livsöden författarinnan skildrar har säkert haft sin motsvarighet över stora delar av vårt land för dryga hundrafemtio år sedan. Det är historien om "franska grevinnan" som vid 31 års ålder rymde från sin trygga tillvaro i staden och tillsammans med moderns kusk, en ung man på 20 år, bosatte sig på en liten ö mitt i en insjö och rustade sitt hem i en gammal torpstuga. Från båtplatsen ledde många trappsteg upp till stugan och gör så än idag. Torpet är nu en livlös ruin men grevinnans och kuskens öde lever...

Femte upplagan.

209-sidig inbunden bok. Av Lilly Bengtsson.

***

De räknade sina dagar - Reapris 30:- [F-Pris 12:-]

deraknade.jpgHösten och vintern 1349-50. Det är den tid då pesten, Den Svarta Döden - Digerdöden härjar stora delar av den då kända världen. I Norden slåss kungar och hertigar om makten. Det är holsteinska hertigar och den mäktiga Hansan. Det är den mäktige ärkebiskopen i Lund. Det är en hop skånsk-halländska stormän som i samråd med norska gelikar en tid ruvat på uppror mot de regerande kungahusen för att upprätta en fristat under ärkebiskopen i Lund.

Delvis signerad upplaga! Rikt illustrerad av författaren. Släkttavla med heraldik och bomärken. 160 sidor. Av Tor Flensmarck.

***

Olaf Håkonssons saga - Reapris 20:- [F-Pris 10:-]

OLAFHS.jpg

Ett krönikespel om drottning Margrete I:s son konung Olaf Håkonsson, död 1387, och om den "falske konung Olaf" som likt ett spöke dök upp 1402. Boken inleds med en historisk översikt och avslutas med en släkttavla. Rikt illustrerat, spännande och gripande drama.

Begränsad, numrerad och signerad upplaga! 48-sidig illustrerad bok. Av Tor Flensmarck.

***

Drömmen om ett rike - Frälseupproret - 220:- (ej pren. 260:-) [F-Pris 130:-]

Drömmen om ett rike
Frälseupproret
Drommen-om-ett-irke.jpg

Detta har hänt:

En splittring mellan drottning Margrethe, kung Valdemar Atterdags dotter, och en del av det danska riksrådet har skett under årsskiftet 1376/1377. Huvuddelen av den östdanska/skåneländska delen av riksrådet vände nu sin håg till mecklenburgarnas tronkandidat Albrekt d.y. De slöt ett förbund med Mecklenburg de 4 augusti år 1377. 

En upprorisk frälsefraktion hade därmed uppstått i Danmarks östra delar, bestående av de tre riksråden, Skånes gälkare Tue Andersson Galen, Holmger Gregersson (Krognos) och Anders Jacobsson (Has/Grim) samt de tre väpnarna Jep Axelsson (Thott), Anders Morthensson Due och Jens Bondesson Due.

Av förbundsbreven framgår, att dessa sammansvurna skulle bistå mecklenburgarna med både trupper och sina befästa borgar. Jep Axelsson bidrog med 20 väpnade man och i stället för sold i silvermark skulle han erhålla Gärds härad i pant. Jens Due skulle få Göinge härad i pant mot att han ställde upp med 50 väpnade man. Peder Morthensson Due erbjöds Järrestads härad med städerna Simrishamn och Tommarp, men här nämns inget om motprestation för hans del. Inte heller Tue Galen eller Anders Jacobsson avkrävdes uttalad motprestation utan skulle bistå med "al vor magt". Soldaterna i upprorsleden utgjordes av det upproriska frälsets underlydande men också av deras släktingar och lokalt lågfrälse i vasallförhållande, dvs. lågfrälsemän som var fogdar på mindre huvudgårdar.

......... och härmed börjar berättelsen:

År 1382 belägrar Margrethes och sonens kung Olaf Håkonsson styrkor Tue Galens borg Thurestorpsö i södra Skåne. Därmed är kriget igång. Den unge skrivaren Niclis Magnusson från Fårarp nära Ystad står beväpnad uppe på bröstvärnet och betraktar den översägsna belägringshärens kastvapen, armbortskyttar, tunga rytteri...

Så brakar det loss...

224-sidig, delvis illustrerad roman av Tor Flensmarck.

***

Rep i ohängd mans hus - Reapris 30:- [F-Pris 12:-]

REP.jpgEn burlesk och humoristisk samling skrönor om och kring bygdeoriginalet STOCKAHULTARN på Hallandsåsen med hembränning, tjuvjakt, sturska bönder, lösa fruntimmer, marknadsgyckel och andra äventyr.

Rikt illustrerat med teckningar av Rolf Alkvist. 212 sidor. Av Jan Mellhed.

***

Från Hvilan till Auschwitz - Reapris 10:- [F-Pris 4:-]

Hvilan.jpgEn ung konstnärs väg från Hvilan i Kristianstad till Auschwitz. En klok och humoristisk självbiografi. Rikt illustrerad av författaren/konstnären. 92 sidor. Av Yngve Nilsson.

***

Absolut sanna historier - 70:- (ej pren. 100:-) [F-Pris 48:-]

ABSOLUT.jpgOm Nordens Venus, Skånska Prinsessan, Frankrikes skånska drottning, Erotomaner, Matvrak och andra. Författaren, god humorist med blick för mänskliga "svagheter", berättar här en rad absolut sanna historier om kända historiska personer och några andra.

112-sidig illustrerad bok. Av Leif Ljungdahl.

***

Vem skrev Ystadiaden? - 45:- (ej pren. 60:-) [F-Pris 38:-]

YSTADIAD.jpgFörfattarinnan tar oss med på en resa i tiden och tanken: till livet i Ystad på tidigt 1800-tal, besjunget på alexandriner av en anonym smädesdiktare, Turgenjev i skånska och sydvästsvenska naturskisser, Sandhammaren i dikten, och kvinnans ställning enligt ännu ej förlegade åsikter: "Emellan barn och dårhushjon - se där den nordiska Quinnans plats" som biskop Agard i Karlstad formulerade i sin skrift "Quinnans rättigheter i samhället".

48-sidig illustrerad bok. Av Greta Boman.

***

Kameleont Killers - 55:- (ej pren. 75:-) [F-Pris 52:-]

KAMELEO.jpgEn gång var dataspelen en lek för barn, men några år in på 2000-talet hade de införlivats med kulturen och fått en fast form. Nya människor, säkra i sina roller, hade intagit scenen. Borta var de ursprungliga pionjärerna, utdefinierade som barnsliga och omogna. Men en av dem tar upp jakten för att hämnas... En rolig och träffsäker satir med drag av Gombrowicz och Stephen Potter (känd senast från svensk TV), men också en tätskriven psykologisk skildring av självbelåtenhet, hur man stärker sin personlighet och flyter ovanpå genom att vända allt till egen fördel. En bok både för dataspelssugna tonåringar och filosofiska "vuxna".

Inbunden bok på 108 sidor. Av Ola Hansson.

***

För alltid och en dag - Reapris 30:- [F-Pris 12:-]

PAVIC.jpgFörfattaren är född 1929 i Belgrad, där han idag är bosatt och undervisar vid universitetet. Som poet, prosaförfattare, dramatiker, kritiker, essäist och översättare har han nått ut till mer än 5 miljoner läsare över hela världen. Han har skrivit betydelsefulla litterära historiska studier och monografier och anses vara landets främste expert på den serbiska barocken och symbolismen. På svenska kan vi läsa hans roman "Kazarisk uppslagsbok" (Nordstedts). Pavic är Serbiens kandidat till Nobelpriset.

120 sidor med illustrationer. Av Milorad Pavic. Översättning av Jon Milos.

***

Mellan dröm och vaka - Reapris 30:- [F-Pris 12:-]

MILOS.jpgSamtida serbisk poesi i urval och översättning av Jon Milos. Jugoslavien som det återspeglas i denna antologi existerar inte längre idag. Efter söndring, nationalistiskt hat, politiska motsättningar och inbördeskrig ligger området delvis i ruiner. Kan poesin åstadkomma det som politikerna inte kan - nämligen att liksom Orfeus tämja och förbättra människorna och tingen och förena dem i en vackrare och humanare värld?

224 sidor dikter, bibliografier samt uppgifter om översättaren, författaren, fil.lic. Jon Milos.

***

Dikt i lös vikt - Pris 40:- (ej pren. 60:-) [F-Pris 28:-]

diktilosvikt.jpgIllustrerad diktantologi med dikter av en rad unga, medelålders och äldre poeter i Skåne. Dikterna spänner över ett vitt fält, det är dikter om stad och land, ironiska, kärleksfulla, förbannade, längtansfulla, pubertetsfinniga och livserfaret dämpade...

48-sidig illustrerad bok. Av tolv poeter. Illustrationer av Tor Flensmarck.

***

SOS - Seriöst och spexigt - Pris 50:- (ej pren. 90:-) [F-Pris 32:-]

SOS.jpgPoeten Jonas Hellström utgav SOS första upplaga 1982 och har nu bearbetat diktsamlingen inför en andra och utökad utgåva hösten 1997. Dikterna är delvis seriösa, delvis spexiga med humoristiska synvinklar och djup humanism.

64 sidor. Av Jonas Hellström.

***

Prosadikter från Österlen - Pris 90:- (ej pren. 110:-) [F-Pris 64:-]

BRANDHLM.jpg"Prosadikter från Österlen" är en samling sparsmakade och lågmälda porträtt av livet från barndomens gula äpplen till åldrandets "Evighetens morgon". Landskapet är sydöstra Skåne - Österlen kring Skillinge. Men det är också mångas livserfarenhet från andra orter, sådant vi känner igen och som väcker till liv halvt glömda bilder av den vi en gång var och den vi blivit. "Varje prosadikt illustreras väl med konstnärinnan Elsa Sombecks vackra och drömska målningar. Diktsamlingen är berikande att läsa och väcker längtan till Österlen." (Catarina Economou, BTJ-recension)

48-sidig bok med färgillustrationer. Av Kurt Brandholm.

***

Vandra i Universum - Pris 60:- (ej pren. 95:-) [F-Pris 48:-]

UNIVERS.jpgBarnets minnen från lekar, tivolibesök, trygghetslängtan, den mogna människans minnen av kärlek som tynat bort, ensamhet, medlöperi, sociala orättvisor, faderskänslor, utanförskap och beroende. Känsligt illustrerat. Debut som ger mersmak.

48-sidig illustrerad bok. Av Bert Magnusson. Illustrationer av Mia Friberg.

***

Bortom blommorna och sången - Pris 136:- (ej pren. 170:-) [F-Pris 92:-]

bortomblommorna.jpgFörfattarinnan debuterade med romanen "En skärva av tiden" 1995 och 1998 kom hennes andra roman "Inte bara raka fåror". Med denna tredje roman fortsätter hon att skildra 1800-talets omvälvande sekel. "Bortom blommorna och sången": Ännu i mitten av artonhundratalet mindes bondfolket i byarna runt Alunbruket i Andrarum den hårda press och den orättvisa de levt under – tiden när de inte fick förfoga över den egna ägandes skogen. Sina rättigheter, bestämda av staten, utövade det allsmäktiga Bruket med hård och brutal hand… Kärleken till livet och framtidsdrömmar lotsar människorna på färden bland tillvarons blindskär. Man förlitar sig på ”kloka” gummor och gubbar och traditionella dekokter på örter – tidens läkarvård och mediciner. Jorden brukas enligt gamla mönster och med gamla metoder. Självhushållning och nedärvda regler för det mesta avgör hur gård och jord skall följa generationerna och med vem man skall bindas i livslångt äktenskap. Man äger inte jorden – man tillhör den… Och så gryr en ny tid – nya odlingssätt, nya grödor, nya yrkesval – och ibland segrar kärleken över regler och fördomar...

190 sidor inbunden bok. Av Inga-Maria Persson.

***

.

Anna blir halv - Pris: 190:- (ej pren. 220:-) [F-pris: 132:-]

Annahalv.JPGHuvudpersonen Anna har förlorat sin älskade make Gunnar efter ett femtiofyraårigt, lyckligt äktenskap. Vi får följa Anna under de svåraste dagarna - då hon blir ensam, tiden fram till begravningen och genast efteråt. Vi möter också Annas barn med familjer. Barnbarnen som förlorat sin farfar-morfar. Vänner och grannar och arbetskamrater hör av sig. Annas innersta tankar och funderingar formar hennes nya tillvaro. Plötsligt har hon blivit ensam, blivit "halv" - utan sin älskade livskamrat. Hur kommer livet nu att gestalta sig, åren som ligger framför henne… Författaren är kyrkosångare och begravningsntreprenör samt debuterade med den självbiografiska boken Tänker - tänker inte på MonitorFörlaget (2000). I Anna blir halv bygger han på sin mångåriga erfarenhet av möten med sörjande anhöriga. Tanken med berättelsen är att försöka hjälpa den som på ålderns höst plötsligt finner sig stå ensam, att bli lämnad åt sig själv när man så länge vant sig vid att vara två om allt. Arina Flensmarck är utbildad bl.a. på Kulturama i Stockholm och har illustrerat ett antal böcker tidigare.

Inbunden 112-sidig bok. Av Thony Lindh. Illustrationer av Arina Flensmarck.

***

Jesus Svensson sings the blues - Pris 130:- (ej pren. 150:-) [F-Pris: 82:-]

JesusSvensson.jpgNio noveller om minnen av sådant som format en människas tillvaro, personlighet och identitet under 1950-70-talen. Minnen och händelser i barn-, ungdomsår och vuxenliv --- så där lagom självbiografiskt. Noveller: "Jesus Svensson - En sannolik historia" - "Halvfigurer" - "Resan hem" - "Ett gott hjärta" - "Syskonkärlek" - "Spegelbilden" - "Vägen bort" - "Parkeringsplats" - "På flykt - En trolig historia".

144-sidig illustrerad och inbunden bok.

Av Tor Flensmarck. Illustrationer av Arina Flensmarck.

***

Österlen och Österland - Pris 78:- (ej pren. 95:-) [F-Pris 48:-]

Oster.JPGVid debuten med diktsamlingen ”I vinden” (Bokförlaget Libris 1994) berättas om författaren, Tord Ericsson, att han har varit verksam som skolledare under många år. Sin fritid har han ägnat åt scouting, natur och friluftsliv. Hans dikter präglas av förundran och hänförelse inför det storslagna i naturen, men de handlar också om möten med andra människor. — Detta genomsyrar även denna samling berättelsedikter med intryck från skånska Österlen och Österlandets Indien

56-sidig bok. Av Tord Ericsson. Illustrationer av Björn Tordsson.

***

Mostrarna - en malmöroman - Pris 150:- (ej pren. 170:-) [F-Pris 96:-]

Mostrarna.jpgDen unge systersonen, berättelsens jag, kommer "familjehemligheten" på spåren: morfadern har suttit i fängelse, för vilket brott? Under uppväxten upptäcker den unge mer och mer om sin familj och berättar dess historia, med tonvikt på mostrarna - familjemedlemmar, vilkas betydelse ofta förbises. Romanen har dokumentärt stoff vad beträffar den tidiga socialdemokratin i Malmö men rör sig om individuella förhållningssätt till en politisk rörelse. De två mostrarna har på olika sätt präglats av sin barndoms svårigheter. Bakom dem finns som en huvudperson deras far, och bakom honom den socialistiske ledaren Axel Danielsson. Förloppet, som sammanlagt sträcker sig över cirka 80 år, är fördelat på tio kapitel.

Inbunden 184-sidig bok. Av Ulf Gran.

***

Ögon som Märta Torén - Pris 160:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 123:-]

Ogon-som-Marta-Toren.jpgVådaskott? Så inleder lokaltidningen den 17 juni 1947 en notis under rubriken Polis- och rättegångssaker. En välsedd hantverkare åtalas fär att ha varit vållande till familjens femtonåriga barnflickas död. Notisen upplyser ckså om att läkare intygar att flickan var i grossess. Den åtalade hade i en skrivelse till rätten redogjort för händelseförloppet samt redovisat ett fel på gevärets konstruktion som ledde till dödsskjutningen. Den åtalade hantverkaren infann sig inte i rätten men hade som vittnen sänt sina tre anställda som intygade att det rått ett gott förhållande mellan den åtalade och den döda och ansåg att inget brott kunde föreligga. ... Vad hade föregått den tragiska händelsen.......

Majken Lindström har varit verksam som lärare samt administratör och utredare på Skolöverstyrelsen och inom högskolesektorn. Hon är uppvuxen i Glimåkra, tog studenten i Kristianstad och läste därefter humaniora i Lund. Majken har således sina rötter i göingebygden där handlingen i debutromanen Blåregn utspelar sig. Till Göinge är även handlingen i nya romanen Ögon som Märta Torén förlagd. Båda berättelserna har viss verklighetsbakgrund. Den nya romanen har sin grund i en händelse som inträffade 1903 i en by utanför Kristianstad.

Inbunden 136-sidig bok. Av Majken Lindström.

Majken Lindströms tidigare roman Blåregn (2006) med ISBN 91-86420-73-9 kan beställas direkt hos författaren via epost: majken.lindstrom@gmail.com

***

En ängel försvann... - Pris 160:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 123:-]

Angelboken.jpgHuvudpersonen Magda, mellanbarnet i en prästfamilj, är ett känsligt och konstnärligt begåvat barn. Romanen skildrar barndomen och uppväxten i en prästgård på landet och vidare hur hon kommer till Lund där hon träffar sin blivande man och får en dominerande svärmor som inte kan släppa taget om sonen. Berättelsen följer henne fram till den krisande medelåldern då hon i ett dramatiskt ögonblick blir medveten om sig själv och hur hon har levt sitt liv.

Inbunden 128-sidig bok. Av Majken Lindström.

***

Snödrottningen - Pris 160:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 110:-]

Snoedrottnigen-liten.jpgSonja, huvudpersonen i romanen med samma namn som en saga av H.C. Andersen, är i den  ålder då barnen vuxit upp och lämnar hemmet. Hon har kommit till en punkt då hon ifrågasätter vad hon har gjort av sitt liv. Har hon underlåtit att ta ansvar för det? Av en tillfällighet får hon en dagbok i sin hand och blir ombedd att se till att ägaren återfår den. Mot sina principer läser hon dagboken och tycker sig finna en själsfrände, någon som skulle förstå henne. Hon bestämmer sig för att söka upp dagbokens ägare och person­ligen överlämna den.

Inbunden 100-sidig bok. Av Majken Lindström.

***

Statarkorpralen - Pris 210:- (ej pren. 230:-) [F-Pris 198:-]

SLUT på förlaget!!!

Vid intresse kontakta författaren: kjellwik@comhem.se

Statarkorpralen.jpg

Per Kristensson föddes 1872 i trakten av Hyby, beläget någon mil söder om Lund. Per fick från tidiga år slita hårt - som vaktepåg - och redan sju år gammal red han runt till olika gods i trakten och lämnade ut post. Efter några år i skolan och arbete på olika lantbruk valde Per som så många andra soldatlivet. Han lyckades mycket väl på Revinge, men när värnplikten infördes ville Per inte bli stamanställd. Det blev statarlivet... Men när Per deltog aktivt i strejken på Klågerupsgården ändrades hans och familjens liv radikalt.

Denna släktkrönika - av Barbro Franckie, chef för Statarmuseet i Skåne klassificerad som "ett historiskt skede i skönlitterär dräkt" - skildrar verkligheten för hundra år sedan, och inte som ett angrepp på dåtidens folk och samhälle utan just som en skildring av hur det var. Trots allt var det - som Pers yngsta döttrar Ebba och Mia sade - "Vi hade det ju bra, vi hade ju tak över huvudet och mat på bordet!"

"En spännande släktkrönika med en mångfald personligheter och levnadsöden som berör." (Barbro Franckie, chef för Statarmuseet i Skåne)) 

Inbunden 458-sidig bok. Av Kjell Wik.

***

Utanför - myter & minnen från en förlorad värld - Pris 230:- (ej pren. 260:-) [F-Pris 189:-]

Utanforomslag.jpgPsykologisk thriller --- uppgörelse med tillvaron...

Adam får sin dom på sjukhuset: recept för ett år och rådet att ta en dag i sänder, städa undan sådant han vill befria sina anhöriga från. Ett år kvar att leva, resonerar han, kanske ytterligare någon tid till låns med starka mediciner. En vecka eller två. Skall han berätta för de sina? Eller dölja det svåra...

Han söker upp sin tvillingsyster, som han inte träffat på alltför många år. Hon kanske kan hjälpa honom. Kanske har hon de puzzelbitar han saknar. Allting går emellertid snett och där står han med sina frågor - och nu en ödesdiger hemlighet - och måste få ordning på sin person, sin historia. Varför allt blivit som det blivit.

Med hjälp av bevarade brev, foton och dagböcker lägger han ett puzzel som för honom bakåt i tiden och formulerar fler frågor än svar. Samtidigt hamnar han i rättsmaskineriet, som för honom ut på oanade vägar i en existentiell resa utan tidtabell. 

Inbunden 296-sidig bok. Av Tor Flensmarck.

***

Ola Ols Ingar - dramadokumentär - Pris 160:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 100:-]

OlaOlsIngar.jpgOla Ols Ingar är en skönlitterär dramadokumentär om det dagliga livet i en mellanskånsk bondefamilj i Frosta härad under några händelserika år 1792-1796.
   Dialogen är hållen på lokal dialekt och miljön autentisk, baserad på verkliga personer och händelser.

Författarinnan med rötter i häradet är historie- och svensklärare samt poet och har utkommit på MonitorFörlaget med diktsamlingenAllfarsord och med dikter i antologin Dikt i Lös Vikt (se dessa på hemsidan).

Inbunden 152-sidig, illustrerad bok. Av Berit Anderberg.

***

 

<<< Tillbaka till skönlitteratur