MonitorFörlaget - Vapen Flensmarck

Helgon, Drottningar och Kyrkor - 78:- (ej pren. 110:-) [F-Pris 60:-]

Helgon, Drottningar och KyrkorTro och samhällsordning - Tabeller över missionen och stiften, Danmarks ärkebiskopar och kungar samt 140 kyrkopatrocinier i Skåne. Kyrkopatricinier i Skåne redogör för helgonkultens betydelse i samhället och presenterar en rad skyddshelgon för skånska kyrkor. Helgonen i Finjakyrkan - S:t Jacob i Norra Mellby - Drottningarnas Vä - Kyrkan i Lyngsjö. Varje essay avslutas med litteraturhänvisningar. Rikt illustrerad bok.

132 sidor. Av Friedrich Ochsner.

Bygget Kring Mysteriet - 170:- (ej pren. 220:-) [F-Pris 120:-]

Bygget Kring MysterietKungar, biskopar och domkapitel - Bygget Kring Mysteriet - Den Fasta Inredningen - Fot, proportioner och heliga tal - Domen i Dalby och Kyrkor i Gärds och Göinge. Även i denna bok avslutas varje essay med litteraturhänvisningar. Boken är illustrerad.

Ca 200 sidor. Av Friedrich Ochsner.

Medeltida Studier om Kyrkor i Halland, Del I - 155:- (ej pren. 190:-) [F-Pris 144:-]

Medeltida Studier om Kyrkor i Halland, Del IFil.dr Bror Jansson kastar med denna bok i en planerad serie ljus över Hallands medeltida kyrkor och deras inventarier, utsmyckning mm. Här redovisas traditioner om kyrkoplatser, uppgifter om kyrkor som förstörts eller rivits, och deras ruiner. Dopkällor, kyrkokällor och helgonkällor redovisas som ett bidrag till missionstidens och den första kristna tidens historia 900-1100-talen. Jungfru Maria-traditioner, Mariakyrkor samt kyrkosigill behandlas ingående. Boken avslutas med studieplan för att underlätta och berika cirkelverksamhet.

Rikt illustrerad 216-sidig bok. Av Bror Jansson.

Medeltida Studier om Kyrkor i Halland, Del II - 195:- (ej pren. 230:-) [F-Pris 144:-]

Medeltida Studier om Kyrkor i Halland, Del IIFil.dr Bror Jansson fortsätter sin genomgång han påbörjat med del I (ovan). Samlat register för del I+II.

Rikt illustrerad 256-sidig bok. Av Bror Jansson.

Medeltida Studier om Kyrkor i Halland, Del III - 195:- (ej pren. 230:-) [F-Pris 144:-]

Halland III.jpg (11749 byte)

Fil.dr Bror Jansson fortsätter sin genomgång han påbörjat med del I och II (ovan).

Rikt illustrerad 238-sidig bok. Av Bror Jansson.

 

 

Östra Vrams kyrka - 100:- (ej pren. 120:-) [F-Pris 50:-]

Östra Vrams kyrkaDenna unikt välbevarade romanska 1100-talskyrka, belägen ca 20 km sydväst om Kristianstad, innehåller medeltida träskulpturer och helgonskåp, enhetlig renässansmiljö från 1600-talet (altaruppsats, predikstol, dopfunt, bänkinredning). Författaren, prost och kyrkoherde i Östra Vram 1969-1985, ger en detaljerad redogörelse för kyrkans intressanta historia.

Rikt illustrerad 192-sidig, inbunden bok med åtskilliga färgbilder. Av John Wanngren.

Skånska mynt och deras mästare - REA-pris: 40:- (F-Pris: 20:-) RESTUPPLAGA !!!

Skånska mynt och deras mästareBerättar om Skånes myntmästare, deras ätter och myntningen 1018-1530. Mynt, heraldik, bomärken, släkttavlor.

128 sidor. Av Tor Flensmarck.

Kung Olofs minne - Reapris 30:- [F-Pris 10:-]

Kung Olofs minneMed artiklar av framstående historiker som Alf Åberg, Grethe Authén Blom, Michael Linton och Vivian Etting, vilka belyser olika aspekter på drottning Margrete I:s son Olaf Håkonsson och hans samtid samt den "falske" kung Olaf som dök upp 1402.

112 sidor. Av Christer Bökwall m.fl.

Skåneländsk Krönika från sagotiden till nutid - 30:- (ej pren. 40:-) [F-Pris 20:-]

Skåneländsk KrönikaI krönikans form redovisas härsakarna över Skåneland tiden 380c - 1999 samt härskarnas familjer med såväl "äkta" som "oäkta" avkomlingar (Särtryck ur SAXO 1996-98).

54-sidigt rikt illustrerat häfte, släkttavlor. Av Carl-Olof Orsander.

Sövestads By och dess gamla fogdesläkt - Reapris 30:- [F-Pris 16:-]

Sövestads ByBred folklivsskildring som belyser tiden 1000-1800-tal: socknens historia, etnologi, sociologi, kyrkohistoria, släktsamband och heraldik/bomärken. Med detta som fyllig bakgrundsteckning utreder författaren Sövestads fogdesläkt 1450-1800 samt övriga gamla bondesläkter. Hela 17 generationers öden och äventyr skildras. Bygde- och släktforskare kan även glädja sig åt bokens bilaga med socknens jordeböcker, mantalslängder, kyrkoböcker m.m. tiden 1450-1700!

208-sidig inbunden, rikt illustrerad bok. Av Tuve Skånberg.

 

Den stora trolösheten - 150:- (ej pren. 165:-) [F-Pris 95:-]

Den Stora TrolöshetenOm "krigskasseröfvaren" Niclas Jonsson och andra gränsbor i 1600-talets Göinge. Den dramatiska Loshultskuppen sommaren 1676 då budade bönder i Göinge var med och stal Karl XI:s krigskassa och sidentält, överfallets förhistoria och rannsakningens följder för kuppmakarna, deras familjer och befolkningen. Kriget födde laglöshet och omdömet kung Karl XI gav om "kuppmakarna" var att dessa göingar ju avkrävts trohetslöfte gentemot svenska kronan och majestätet och således visat på "Den stora trolösheten"...

212-sidig rikt illustrerad (bl.a. av Henry Carlsson) inbunden bok. Av Per Ragnarson.

Bland göingar på 1800-talet - 150:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 130:-] - PRISSÄNKT !

Fortsättning på Byaliv i Göinge (1994, slutsåld). Ny bok för alla som är intresserade av Göinges historia och kultur och en guldgruva för Dig som har anor där! Den detaljerade skildringen berör Lönsboda, Glimåkra, Osby, Broby mfl socknar under tidsperioden 1800-talet fram på 1900-talet - allt väl underbyggt med arkivmaterial av författaren, som bl a skrivit "Den stora ofärden" samt boken om "Edema Ryttmästarboställe". Efter författarens död har sonen Lennart Tomenius hjälpt till med bildmaterialet. Släkttavlor, gårdsregister.

464-sidig inbunden, rikt illustrerad bok med släktregister. Av John Tomenius.

Nio systrar i 1800-talets Lund - 155:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 104:-]

Nio systrar i 1800-talets LundEn bok om några medlemmar av den kända skånska präst- och lärdomssläkten Lovén. Skånsk kvinnohistoria. Lundaprofessorn Nils Henrik Lovén (1801-1877) och hans hustru Ulrica Elisabeth Liljewalch (1810-1892) fick sexton barn: sju söner och nio döttrar. Åtta av de nio döttrarna dog i unga år, medan Cathrine-Marie, gift med domprosten och professorn Pehr Eklund, levde till sextiofyra års ålder (avliden 1914). Paret Eklund bodde i Cathrine-Maries föräldrahem, den sk Lovénska gården i centrala Lund. Efter den åttonde systerns död 1891 började Cathrine-Marie skriva ner sina minnesanteckningar över systrarna. Hon skildrar häri den barnrika familjens liv och leverne, föräldrahemmet på Mårtensgatan i Lund, flickornas skolgång, släktingar och vänner. Systrarnas far var en av initiativtagarna till Akademiska Föreningen och dess ordförande under många år. Präst- och lärdomssläkten Lovén stammar från Göinge. Den kände "Nicolovius" tillhör släkten.

176-sidig rikt illustrerad bok. Av Astrid Lovén.

Söta Louise och ollonfläsk - 175:- (ej pren. 200:-) [F-Pris 150:-]

Söta Louise och ollonfläskBoken innehåller ett urval med utförliga kommentarer av de 100-tals brev som den lärde akademikern, senare prosten Lars P Wåhlin (1772-1834) skrev till fästmön och makan Louise Adrian (1785-1844), som han dyrkade hela sitt liv. Miljön är dels det fagra Farhult på Kullen, Skåne, dels Norrvidinge dit familjen flyttade 1820. Från 1827 skildras sönernas studier och alla ärenden som skall utföras i Lund med glimtar från lantbrukets mödor. Också döttrarnas öden skymtar. Omfattande personregister samt olika andra register. Rikt illustrerad.

432-sidig inbunden, rikt illustrerad bok. Av Inger Rudberg.

Från plogen till katedern - 100:- (ej pren. 120:-) [F-Pris 50:-]

Från plogen till katedern - Mindre medelmåttig mentors memoarerFrån plogen till katedern - Mindre medelmåttig mentors memoarer. Detaljrikt och självironiskt berättar författaren om sitt liv från barndomen och skoltiden i småbrukarhemmet via olika tillfällighetsarbeten inom jordbruket och som bokförsäljare till vidareutbildning vid folkhögskolor på vägen mot läraryrket...

Det är ingen rak väg från plogen till katedern utan en slingrande stig genom mellankrigstiden - då landet ännu hade en fot kvar i 1800-talet, andra världskriget med mobilisering och ransonering och efterkrigstidens snabbt föränderliga värld. Med ett långt och verksamt livs många minnen målar författaren inte bara sin egen livsbana utan också det samhälle som började på "Den gamla goda tiden"...

248-sidig inbunden bok. Av Beon Bremja (pseudonym).

Lunnahöja - En bygd i förvandling - 155:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 100:-]

Lunnahöja - En bygd i förvandling Författaren med rötterna djupt i bygden inleder med att berätta om byn och nejden från forntiden till sekelskiftet 1900, varefter han skildrar utvecklingen på landsbygden fram till efterkrigstiden på 1940-talet. Han berättar utifrån släktgårdens horisont och minns mellankrigstiden och andra världskriget. Åtskilliga äldre fotografier och en del nya ackompanjerar den fascinerande kavalkaden.

136-sidig inbunden, rikt illustrerad bok. Av Bertil Davidsson.

Mitt Malmö, min släkt och jag 1850-1950 - 90:- (ej pren. 140:-) [F-Pris 80:-]

Mitt Malmö - min släkt och jag 1850-1950 Berättelsen om drängar och pigor från Bara, Stehag, Kämpinge, Markaryd m.fl. orter vilka invandrade till Malmö under 1800-talet och blev grunden till släkten Elmquist som startade en av landets största fotogenfirmor 1887. Hantverkare, kvartersbutiker, hyresgäster, lärare, poliser och många andra passerar revy. Åtskilliga äldre foton. Register. Karta.

288-sidig inbunden bok. Av Hans-Eric Elmquist.

Naturen med mitt hem däri - Första Alunbruksboken - 60:- (ej pren. 70:-) [F-Pris 52:-]

Naturen med mitt hem däri - Första Alunbruksboken Om Alunbruket och Andrarum, Christinehof och bruksbyn 1500-1900-tal med brukets ägare, mästare och arbetare och flertalet av de som bott i husen (1700-1900-tal). Sagor, sägner, skrönor blandas med minnen från tider som flytt och beskrivning av inredning, möblering, seder och bruk. Illustrerade. Kartor.

64 sidor. Av Kristian Carlsson.     SLUTSÅLD!!!

Bruksbygdsliv - Andra Alunbruksboken - 85:- (ej pren. 100:-) [F-Pris 68:-]

Bruksbygdsliv - Andra Alunbruksboken Om Alunbruket och Andrarum, Christinehof och bruksbyn 1500-1900-tal med brukets ägare, mästare och arbetare och flertalet av de som bott i husen (1700-1900-tal). Sagor, sägner, skrönor blandas med minnen från tider som flytt och beskrivning av inredning, möblering, seder och bruk. Illustrerade. Kartor.

120 sidor, samt utvikbar karta. Av Kristian Carlsson.

Boken om Färskpotatis - 110:- (ej pren. 160:-) [F-Pris 90:-]

Boken om Färskpotatis Denna jubiléumsbok handlar om den hundraåriga historien om personer och organisationer kring odling och försäljning av färskpotatisen. Material till boken är i huvudsak hämtat från Kullabygden. Färgfoton. Rikt illustrerad.

115-sidig inbunden bok. Av PG Lönn och Sten Brulin.

Dalby med Nordens äldsta stenkyrka och första munkorden - 110:- (ej pren. 160:-) [F-Pris 90:-]

Dalby med Nordens äldsta stenkyrka och första munkorden Utvecklingen under 1000 år från medeltida kungsgård och biskopssäte till modern sovstad med fint gammalt kulturcentrum.

96-sidig bok med färgfoton. Av Erling Lindén.

Antologin Kalmarunion - 80:- (ej pren. 100:-) [F-Pris 60:-]

Antologin KalmarunionSamutgivning med Institutet för Offentlig och Internationell Rätt / IOIR - Den rikt färgillustrerade boken innehåller kulturhistoriska artiklar kring kalmarunionstiden i Norden av framstående nordiska forskare (red. prof. em. Jacob W F Sundberg, Niels Oskarsson vid Nordisk Vulkanologisk Institut, prof. Sigurður Lindal, nationalarkivarien Olafur Asgeirsson, statsarkeologen fil, dr Carl Jacob Gardberg, fil, dr Lena Törnblom, fil. dr Eldbjørg Haug, studierektor, dr. phil, Jens E Olesen samt universitetslektor, fil. dr Tore Nyberg): En bro, ett slott och en flagga // Helgonens mobilisering // 0m Brunkeberg och Västerhavsöarna och den sköna Olof Loptsdottir // Kalmarunionen och Islands vulkaner // Alltinget og Þingvellir // Hafnarfjordur och Kalmarunionen // Kalmarunionen i kamp om Västerhavsväldet // Borgå stads betydelse under medeltiden // Magnus Tawast // Kalmarunionen och östgränsen under slutet av 1400-talet // Kring Wiborgska smällen och herrarna Vasa // Erkebiskopen under kalmarunionen // Ett bröllop, en drottning, och den eviga processen // 0m Älfsborg och kungens sachsiska garde // Kalmarunionen och Europa // Kung Eriks resa // Rex daciæ, rex gothorum // Birgittinerorden och birgittinernas nordiska samarbete // Kalmarunionen och korstågen.

128-sidig rikt illustrerad bok. Av red. prof. em. Jacob W F Sundberg

Antologin Kalmarunion Addendum - 40:- (ej pren. 50:-) [F-Pris 20:-]

Antologin Kalmarunion

Boken Antologin Kalmarunionen utkom 2002. Det nya färgillustrerade häftet är en komplettering av boken med kulturhistoriska artiklar särskilt ägnade Norges roll i Kalmarunionens historia. Artiklarna är författade av Dr phil. Eldbjörg Haug: "St. Olavs lov og unionskongene" respektive prof. em. Jacob W F Sundberg: "Kung Erik - sjökonung".

20-sidigt illustrerat häfte.

Pris för båda 120:- (ej pren. 150:-) [F-Pris 80:-]

 

Kända Kvinnor - 170:- (ej pren. 190:-) [F-Pris 98:-]

Kända KvinnorOm Hatshepsut, Kleopatra, Anna Komnena, Eleanore av Aquitanien, Maria Stuart och Katarina den Stora. Sex kulturhistoriska och humoristiska noveller kring några av världshistoriens betydelsefulla kvinnor.

Inbunden 136-sidig illustrerad bok. Illustrerad av Arina Flensmarck. Av Curth Sjöholm.

 

Ställningen vid Norrvidinge hösten 1678 - 240:- (ej pren. 270:-) [F-Pris 188:-]

Under några höstveckor 1678 styrdes Sverige från lägret vid Norrvidinge-Dagstorp i Skåne, varifrån Karl XI och hans 11800 man starka fältarmé bevakade de danska ockupationstrupperna som var stationerade i Landskrona och Helsingborg. Byarna i landskronatrakten var förödda efter två års intensiva strider och de blodiga fältslagen vid Lund 1676 och Landskrona 1677. I september 1678 hade skånska kriget övergått i taktiskt lurpassande mellan de svenska och danska arméerna med snapphaneöverfall och friskytteräder mot den skånska civilbefolkningen och den svenska arméns förbindelselinjer. Förhållandena i det svenska fältlägret och de öden som drabbade civilbefolkningen och prästerna i byarna kring fältlägret beskrivs ingående. Omfångsrikt personregister och rikt illustrerat.

Inbunden 256-sidig illustrerad bok. Av Lars-Åke Göthesson.

Ve de besegrade - om snapphanetiden och seklet då Skåne blev svenskt - 190:- (ej pren. 210:-) [F-Pris 100:-]

Denna bok vill berätta vad som hände i Skåne under den sista och avgörande tiden innan Skåne blev svenskt, om de fasansfulla krigen och hur det danska Skåne omvandlades till en svensk provins. Skåne var från början en självklar del av Danmark, och under krigen berördes hela regionen. Krigen om Skåne var alltid en bricka i ett storpolitiskt spel. Hur ställde sig den tidens skåningar till krigen och det svenska maktövertagandet? Betraktade man sig som danskar, svenskar eller skåningar? Dessa centrala frågor vill denna bok belysa med bl.a. berätelser ur domböcker, dagböcker och brevväxling. --- Ve de besegrade är inte en historiebok i vanlig mening. Man kan i stället kalla denna bok för ett längre historiskt reportage, eller varför inte en reseberättelse i tid och rum.

Inbunden 376-sidig bok. Av Tor Flensmarck & Björn Gyllix.

Adelsfröken eller piga? - Förhållanden kring Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld, hans dotter Eva Eleonora och dotterson Peter Frithiof - En kulturhistorisk släktkrönika 220:- (ej pren. 250:-) [F-Pris 170:-]

Boken beskriver den originelle medicine professorn, läkaren och brunnsintendenten E.Z. Munck af Rosenschöld (den förste i Sverige att kokoppympa mot smittkoppor), hans utomäktenskapliga dotter Eva Eleonora och dotterson Peter Frithiof - senare boktryckare och färgstark tidningsredaktör som utgivare av Nya Södertelge tidning - liksom personerna omkring dem och deras levnadsförhållanden under 1800-talet i Lund, Helsingborg, vid Ramlösa brunn och i Södertälje. Gaturenhållning, belysning, husens brandfarlighet, svårigheter att resa och få lön i natura, men även beskattning, fattigvård, sjukdomar och begravningssed gås igenom. Det underliggande temat är sökandet efter den okända moderns identitet. Var hon en adelsfröken från Stockholm som inte fått gifta sig med fadern, vilket Eva påstått, eller var hon en vanlig enkel piga? Och varför blev det process om arvet efter honom? Hur förhöll det sig med testamentet och med hans bibliotek? Som grund för boken ligger kritisk källforskning av både tryckt och otryckt material, det senare hämtat från kyrkböcker, mantalslängder, domböcker och olika arkiv. Personregister med släktangivelser.

Inbunden 336-sidig rikt illustrerad bok. Av Gunvor Landen.

Sakregister och personregister till boken finns på nätet som pdf-fil att kopiera/ladda ner under adressen http://sites.google.com/site/adelsfroken/ 

 

Äsphults Rödakorskrets 1943-2001 - 170:- (ej pren. 200:-) [F-Pris 130:-]

Det är nu mer än 50 år sedan andra världskriget slutade. Snart kommer alla, som har personliga minnen, att vara borta. Och då finns det ingen som kan berätta hur vanligt folk levde i Äsphults socken liksom överallt i det neutrala Sverige med kriget in på knutarna. Kriget orsakade att Röda Korset startade. De Vita bussarna hämtade under stor dramatik fångar ur de tyska koncentrationslägren.

Inbunden 76-sidig bok. Av Lennart Nilsson.

Bemärkta personer i Äsphults socken - 150:- (ej pren. 170:-) [F-Pris 110:-]

Kyrkoherden Hans Albrektsson, som en söndag i maj 1555 klädde sig "udi Faare skinkläder och Preste Kravhe", gick till Linderöd vid landsvägen och uppvaktade kung Kristian III för "sin underdånige supplike om hans leffves hederligare underhållning". --- Här berättas även om präster och prästfamiljer som bott i Äsphults gamla prästgård, bland dessa prästänkan som på 1600-talet "konserverades" och på så sätt var gift med fyra präster. --- Edmund Gripenhjelm, "Herre till Esphult", föddes 1622, blev student i Uppsala 1640, ansågs vara särskilt begåvad och blev antagen som lärare frö unge friherren Gustav C. Banér. Med denne fick Edmund tillfälle att en längre tid vistas vid akademien i Dorpat i Estland och företog med honom en resa genom flera europeiska länder såsom Holland, Tyskland, Frankrike och Italien. --- Av en annan karaktär är personerna bakom "Dopfatet i Äsphult", en donation år 1661, kanske från Brostorp, och minnet av en självmördare från forna staden Vä i Skåne. --- Salubrinets historia är delvis känd, men kanske inte lika allmänt uppfinnaren Per Håkanssons rötter och uppväxt i Brostorp. --- Till och med en "Världsattraktion mellan himmel och jord" emanerar från Äsphults socken och handlar om balanskonstnärerna "Kapten Willmer" och hans hustru "Inga Kruse", vilka utförde hisnande konster på svajande mast 35 meter över marken. --- En kanske bortglömd samhällsbyggare är David Julius Billengren, som föddes i Rickarum och ägnade sig åt läkarbanan men samtidigt var en stor vän av lokal kultur och bland annat inlämnade uppteckningar till Kungliga Biblioteket, till exempel den om "Tuppen och kvarnen som  malde silverpenningar". 

Inbunden 72-sidig bok. Av Lennart Nilsson.

 

 

Några idéer och tänkesätt på Carl Carlesons väg genom den tidiga frihetstiden - 180:- (ej pren. 200:-) [F-Pris 130:-]

Denna studie gäller den typ av litteratur som går under beteckningen essäpress, d.v.s. tidskrifter – vanligen veckoskrifter – som behandlar bara ett tema, eller en fråga, i varje nummer. Under den förra hälften av 1700-talet upplevde en särskild variant av denna essäpress en kort, men intensiv blomstringsperiod i Västeuropa och även i Sverige. Det gäller de s.k. moraliserande veckoskrifterna vilka vanligen, var för sig, var kortlivade, cirka två till fyra år. Mest känd i Sverige är Den svenska Argus (1732–1734). Argus hade emellertid föregåtts av en tidskrift med titeln Sedolärande Mercurius (1730–1731). Utgivare av denna sistnämnda tidskrift var Carl Carleson tillsammans med brodern Edward Carleson. Bröderna var vid tillfället 27 respektive 26 år.
Karaktäristiskt för de moraliserande veckoskrifterna var att ämnesvalet som regel gällde etiska frågor av allmänmänskligt och tämligen vardagligt slag. Öppet uttryckta politiska åsikter lyste vanligtvis med sin frånvaro på grund av censur. Att Sedolärande Mercurius gjorde avsteg från det som var typiskt för genren och även publicerade ett antal nummer med innehåll som var klart politiskt har av tidigare forskning noterats och kommenterats.
Avsikten med studien har varit att ge en mera detaljerad redogörelse för innehållet i de politiskt vinklade numren av Sedolärande Mercurius än som tidigare skett, samt att dessutom visa att dessa nummer publicerades i en tät följd, och propagerade för en bestämd åsikt i en av de frågor som var föremål för debatt i den korta riksdagen januari-juni 1731. Debatten gällde omfånget av de importrestriktioner som staten borde vidta för att stödja och skydda inhemsk etablering av manufakturverk med tillverkning av bl.a. textilvaror. Edward Carlesons roll som sakkunnig när det gällde argumentationen blir här tydlig mot bakgrund av den europeiska studieresa som han gjorde åren närmast före 1730, just med avsikt att studera statligt stöd till tillverkningsindustrin. Det är uppenbart att tidskriftens utgivare har haft för avsikt att påverka opinionen inför debatterna medan riksdagen pågick. Därmed, menar förf., kan man konstatera att Sedolärande Mercurius får något av en pionjärposition och levererar det första exemplet i vårt land på en i pressen genomförd politisk kampanj.
§
Esbjörn Funck är född 1930, fil.mag. 1969, fil.dr 1981 (akademisk avhandling, Uppsala: Berättaren från fattighuset. Åke Wassing och hans roman Dödgrävarens pojke), lektor vid gymnasiet i Söderhamn från 1984 till pensioneringen 1995. Förf. kan nås på tfn 08-89 14 95.

Inbunden 184-sidig bok. Av Esbjörn Funck.

.

Berättelser från Tollarpsbygden och Linderöd - 100:- (ej pren. 120:-) [F-Pris 75:-]

Författaren Sigvard Jönsson (f. 1927) berättar om människor och miljöer i Tollarpsbygden och Linderöd. Han har varit folkskollärare i Linderöd och Tollarp och gjort uppteckningar i orten under nästan 60 år.

Välkänd föreläsare, författare och skribent med Tollarpsbygdens historia som särskilt intresse. Mångårig medarbetare i Kristianstadsbladet. Medverkar sedan 1975 regelbundet i Gärds härads hembygdsförenings årsskrifter.

Efter Sigvard Jönssons första bok om Tollarpsbygden år 1975 och ytterligare två åren 1983 och 1989, vilka han medverkat i, kommer nu den fjärde boken om författarens hembygd. En del är nyskrivna artiklar. Några är omarbetade inom särskilt intressanta ämnen, som han publicerat för länge sen. Gemensamt för dem alla även denna gång är att motiven hämtats från Tollarpsbygdens och Linderöds historia.

Ur innehållet kan noteras: Våra byars namn är mycket gamla; Äldre namn på områden i Tollarps marker; Häxerier vid Trollstenen; Västra Vrams gårdar hade egna skvaltor i bäckarna; Anders Englesson och Västra Vrams skola; Lökplanteringen som gav silver; Else i Tollarp blev en länk mellan två släkter; Kyrkokryddor – "Örtakåsta"; Bröllop förr i Tollarpsbygden; Så kom järnvägen till Linderöd; Hur Tollarp blev en järnvägsknut; Ett märkligt möte med en gammal lokförare; Ored, en legendarisk speleman från Linderöd; Vem var William Lengertz?; Hans Hansson – En Tollarpsskildrare i bild; Mordet på drottning Gertrud, Henrik Lejonets dotter; Notiser från Ö. Sönnarslövs och V. Vrams socknar och från Äsphults socken.

Boken omfattar 80 rikt illustrerade sidor.

Av Sigvard Jönsson.

Bränneribönder, affärsidkare och baptister - 140:- (ej pren. 150:-) [F-Pris 95:-]

Författarinnan berättar om människorna och om livet i en liten bondby på 1930-talet. Om hur man levde, arbetade, umgicks. Om vilken betydelse den största industrin i byn - bränneriet - hade, vilken roll lanthandeln spelade, där människorna möttes och där alla kände alla. Man får vara med och se in i de goda dagarna såväl som de mörka, där olyckor och tragedier inte var okända företeelser. Utvecklingen i samhället och rädslan för kriget beskrivs också.

Byn är Gringelstads by i Köpinge socken i nordöstra Skåne. Likväl är skildringen av livet i bondbyn under förra delen av 1900-talet tämligen generell och således snarlik förhållanden i andra småbyar på den svenska landsbygden. Det är ett stycke vanliga människors historia förf. har berättat om utifrån främst personliga minnen. Ett tidsdokument. 

Inbunden 80-sidig bok. Av Inga-Maria Persson.

Ugerups by och säteri genom seklerna - 180:- (ej pren. 190:-) [F-Pris 144:-]

Ugerup är en urgammal sätesgård det inte skrivits särskilt mycket om. Och Ugerups by försvann nästan helt vid skiften på 1800-talet. Författaren har grävt i arkiven och fått fram en hel del om detta lilla samhälle, strax söder Kristianstad i Skåne. Man får läsa om Arild Urups brottning med Hin Onde, om Arilds vedermödor som krigsfånge hos Erik XIV i Sverige och som ambassadör i Ryssland. Man får veta hur det gick till när arvingarna kivade om arvet efter Maren Urup. Och varför den gamla byn försvann och endast lämnade Fyrkappan kvar... --- Och det är förmodligen inte många bekant att Hans Alfredson skrivit fem rader om Ugerup...!

Inbunden 96-sidig bok. Av Sune Ahlgren.

Kongens hövitsman - En biografi över Mickel Pedersen Gyding - 180:- (ej pren. 200:-) [F-Pris 100:-] 

Kongens hövitsman + Kampen om riket specialpris: 450:-

Vem var egentligen Mickel Gyding eller Göing? De flesta som känner till honom har säkert läst Cederborgs historiska roman Mickel Göing. Men historien berättades muntligt i Göinge under flera hundra år. --- I bokens biografi Kongens hövitsman skildras den historiske Mickel Pedersen som hans liv beskrivs i danska och svenska källor c.1550-87. Han var aktiv under nordiska sjuårskriget och adlades av danske kungen och innehade bl.a. Björnstorps gods i södra Skåne. För att ge en bakgrund till Mickel och hans värld finns i boken även en hypotetisk biografi över första halvan av Mickels liv c.1510-50. ---. Boken är rikt illustrerad med äldre och nyare bilder samt släkttavlor och heraldik. --- Förf. kan i Mickedl Göings organisation av göingebönderna se ursprunget till snapphanerörelsen som lever upp under följande århundradet.

Inbunden 144-sidig rikt illustrerad bok. Av Anders Blidberg.

Kampen om riket - Historien om hur Skåne blev en del av den medeltida danska stormakten - 250:- (ej pren. 275:-) [F-Pris 180:-]

Kongens hövitsman + Kampen om riket specialpris: 450:-

Kampen om riket.jpg (70030 byte)

Hur samlades det danska riket under en kung på 1000-talet? När Knut den store av Danmark även blir kung över England styrs ett av Europas största riken från de båda huvudstäderna London och Lund. Centralfiguren i boken är den fascinerande ärkebiskopen Absalon, som i sin ungdom överlever sena 1100-talets dramatiska politiska turer och med tiden blir den stabila staten Danmarks skapare - till stor del i samarbete med sin fosterbror kung Valdemar den store. I detta kolonisationsprojekt utvecklas rikets avlägsna och glesbefolkade områden i norra Skåne och knyts till, riket bl.a. genom byggandet av kyrkor och borgar.

Inbunden 232-sidig rikt illustrerad bok. Av Anders Blidberg.

Det vackra huset iMöllebergsbacken - om 150 år av turism vid foten av Kullaberg 260:- (ej pren. 275:-) [F-Pris 170:-]

Mollebergsboken.jpg (77579 byte)

Den 30 januari 1869 blev skepparhustrun Katarina Jönsson änka och stod ensam med sex barn. Genom makens död blev hon vid 39 års ålder för första gången myndig. Det värdshus hon byggde upp blev känt som "Gröna änkans" bland alla danskar, svenskar och tyskar som besökte Mölle. Dottern och svärsonen förvandlade det till Hotell Mölleberg. --- Berättelsen om det sedan länge nedlagda badhotellet spänner över 150 år. Den visar hur turismen under 1800-talets senare decennier slog rot vid Kullaberg och i Sverige, och hur världshändelserna - världskrig, kristider och nazismens frammarsch - utgjorde en ständig referens i en by som på en gång var provinsiell och internationell. --- När Mölle förändrades under kalla kriget omvandlades Hotell Mölleberg - från lyxhotell till spökhus, sedan till danshak och Loco Palada, Sveriges första diskotek, därefter till galleri och säte för Europas största modelljärnväg för att slutligen ombildas till dagens bostadsrätter. --- Boken är rikt illustrerad och berättar om de ägare, artister, gäster, arrendatorer och anställda som under decennierna präglat Mölle och Hotell Mölleberg. 

Inbunden 296-sidig rikt illustrerad bok. Av Erik Magnusson, nyhetsreporter på Sydsvenskan i Malmö och som har tre gånger belönats med Guldspaden för god undersökande journalistik. Han har tidigare utkommit med Spionage i Sverige samt Palmerapporten och Maktkamp om Säpo. Idén till nu aktuella bok föddes vid upptäckten 2006 av en gulnad brevlunta från 1929.

En liten prick i det smala sundet - om Ven och livet kring Öresund på Tycho Brahes tid  200:- (ej pren. 220:-) [F-Pris 120:-]

en liten prick venboken-stor.jpg (37306 byte)

Ön Ven i Öresund blev under slutet av 1500-talet tummelplatsen för den tidens mest intressanta yttringar inom vetenskap och konst. På ön fanns då Tycho Brahe. Han var en framgångsrik astronom, han studerade väderleken, skrev dikter på latin och konstruerade horoskop. Sina böcker tryckte han i eget tryckeri med tillhörande pappersfabrik. Han skapade ett för sin tid unikt privatuniversitet med elever från flera länder. Ven upplevde en sällsam blomstringsperiod.

I boken berättas också om livet kring Öresund och den tidens musik, mat, drycker, trädgårdar och kök. Läsaren möter skrönor ur mytologin, renässansens vackra tankar, arkeologiska utgrävningar, Shakespeare, och de stora klassklyftorna.

Helena Hultqvist Silfverhjelm (1942-2006) föddes i Helsingfors och tog examen i kulturvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet. Hon bosatte sig år 1990 på Ven och arbetade med måleri och konsthantverk.

Inbunden 144-sidig rikt illustrerad bok.

Huset Hamilton i Sverige - Gods och gårdar under 350 år 190:- (ej pren. 225:-) [F-Pris 140:-]

Hamiltonboken.jpg (43368 byte)

År 1976 utgav Hamiltonska släktföreningen Hamiltonska slott och gårdar i Sverige, skriven av Nils Segerstråle. Han grundade sakuppgifter, som lämnades i boken, på studier av grunddokument och genom korrespondens med dåvarande ägare. I föreliggande utgåva (2010) presenterar CHM John Hamilton gods och gårdar per släkt och släktlinje, knutet till den första Hamiltonska ägarfamiljen.
   Antalet gods och gårdar, som ägts av en familj Hamilton, var som störst under perioden 1790-1875, då femton Hamiltonar ägde och förvaltade sextiosju (67) egendomar.
   Varje avsnitt inleds med en kort redogörelse över aktuell släktlinje, hur gårdskomplexen växte fram och avvecklades. Förvärven av gårdarna började redan på 1640-talet.
   Varje egendom presenteras med bild. geografisk lokalisering, historik, areal, byggnadsbestånd, ägarlängd från tidigast kända innehavare fram till nutid.

Inbunden 182-sidig rikt illustrerad med färgfoton av egendomar och innehavare. Av CHM John Hamilton.

Hamiltonska Släktföreningen 2010

Spurs - The development and history of spurs - 280:- (ej pren. 300:-) [F-Pris 220:-]

Sporrar.jpg (40150 byte)

En bok om sporrar - nyttiga hjälpmedel för ryttaren och symbol som markerade bäraren som beriden. Riddaren bar gyllene sporrar som sitt adelsmärke, kavalleristen visade sin överlägsenhet över infanteristen, cowboyen över farmaren. Boken beskriver sporrens historia från vikingatid fram till idag.

Sporrar har i mycket liten utsträckning behandlats i vapenlitteraturen. Med denna bok har förf. emellertid fyllt ett kunskapshål. Texten är på engelska, eftersom materialet är av internationellt intresse.

106-sidig rikt illustrerad med färgbilder. Av Chris Cederberg. Förord av tillf. prof. Anders Ödman, Lunds Universitet.

De brukade arvejorden i Ignaberga socken - Om bondesläkter och torpare i gången tid  - 350:-

Ignaberga-omslaget.jpg (71872 byte)

Det var viktigt att den självägda jorden gick i arv inom familjen eller släkten. För frälsebönderna gällde samma sak med  brukningsrätten. --- Författarna har försökt följa vem som odlade jorden och hade sin boning i de ännu år 1815 kringbyggda gårdarna. Uppgifter har hämtats ur tillgängliga källor från 1600-talets mitt eller om möjligt tidigare och fram till enskiftet i början av 1800-talet. I enstaka fall har vi kunnat följa släkter på hemman som gått i arv ända fram till 2000-talet. --- På det sättet har skildringen blivit en rik källa för de släktforskare som har rötter i Ignaberga socken.

426-sidig rikt illustrerad inbunden (styvband) A4-bok med färgbilder, kartor, släkttavlor mm. Register över nämnda personer. Av Lena Grönquist & Anne-Marie Hammarlund.

*******************************************

OBS! - Böcker som endast kan beställas via förläggaren (således INTE via MonitorFörlaget)

 

Mellan liljan och sjöbladet 1:1 och 1:2 - 600 kronor
OBS! - Boken kan endast beställas via förläggaren (således INTE via MonitorFörlaget): http://www.skarastiftshistoriska.nu/mailform.html 
eller på telefon 0510-91016.

Mellan liljan o sjobladet.jpg (48452 byte)

Förf. genomför en spännande färd från nutid ner i västgötsk forntid och beskriver släktkretsar med liljevapen resp. sjöblad -- t.ex. Forstenasläkten (Torstensson) samt Vinstorpasläkten (Tysksläkten). Utvikningar görs till hela medeltida Sverige samt släkter i Danmark och Norge.
Volym 1:1 omfattar 800 sidor illustrerad, volym 1:2 omfattar ca 500 sidor (bilagor, noter, tabeller, mm). Volym 1:1 utkom i dec. 2008. Volym 1:2 utkommer under våren 2009.

Inbundna volymer. Av Bo J. Theutenberg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagbokfrån UD Volymerna 1, 2, 3-5 - 
OBS! - Boken kan endast beställas via förläggaren (således INTE via MonitorFörlaget): intlaw@telia.com 

UD-dagbok 1.jpg (45526 byte)

Förf., född 1942, tjänstgjorde både i UD och i Försvaret från början av 1960-talet till slutet av 1980-talet. Han deltog som UD:s Folkrättssakkunnige 1976-87 i många dramatiska händelseförlopp. Under sin tid i UD och Försvaret förde han kontinuerlig dagbok.

Volym 1 har undertiteln Högdramatik i UD - ubåtar, protestnoter och annat om bl.a. ubåtskränkningarna 1981 (Karlskrona skärgård) och 1982-83 (Hårsfjärden).

Inbundna volymer. Av Bo J. Theutenberg.

 

<<< Tillbaka till facklitteratur