MonitorFörlaget
MonitorFörlaget - Vapen Flensmarck

Helgon, Drottningar och Kyrkor - 78:- (ej pren. 110:-) [F-Pris 60:-]

HELGON.jpgTro och samhällsordning - Tabeller över missionen och stiften, Danmarks ärkebiskopar och kungar samt 140 kyrkopatrocinier i Skåne. Kyrkopatricinier i Skåne redogör för helgonkultens betydelse i samhället och presenterar en rad skyddshelgon för skånska kyrkor. Helgonen i Finjakyrkan - S:t Jacob i Norra Mellby - Drottningarnas Vä - Kyrkan i Lyngsjö. Varje essay avslutas med litteraturhänvisningar. Rikt illustrerad bok.

132 sidor. Av Friedrich Ochsner.

Bygget Kring Mysteriet - 170:- (ej pren. 220:-) [F-Pris 120:-]

BYGGET.jpgKungar, biskopar och domkapitel - Bygget Kring Mysteriet - Den Fasta Inredningen - Fot, proportioner och heliga tal - Domen i Dalby och Kyrkor i Gärds och Göinge. Även i denna bok avslutas varje essay med litteraturhänvisningar. Boken är rikt illustrerad.

Ca 200 sidor. Av Friedrich Ochsner.

Skånska mynt och deras mästare - REA-pris: 40:- (F-Pris: 20:-) RESTUPPLAGA !!!

mynt.jpgBerättar om Skånes myntmästare, deras ätter och myntningen 1018-1530. Mynt, heraldik, bomärken, släkttavlor.

128 sidor. Av Tor Flensmarck.

Kung Olofs minne - Reapris 30:- [F-Pris 10:-]

KUNGOLOF.jpgMed artiklar av framstående historiker som Alf Åberg, Grethe Authén Blom, Michael Linton och Vivian Etting, vilka belyser olika aspekter på drottning Margrete I:s son Olaf Håkonsson och hans samtid samt den "falske" kung Olaf som dök upp 1402.

112 sidor. Av Christer Bökwall m.fl.

Skåneländsk Krönika från sagotiden till nutid - 30:- (ej pren. 40:-) [F-Pris 20:-]

skanekronika.jpgI krönikans form redovisas härsakarna över Skåneland tiden 380c - 1999 samt härskarnas familjer med såväl "äkta" som "oäkta" avkomlingar (Särtryck ur SAXO 1996-98).

54-sidigt rikt illustrerat häfte, släkttavlor. Av Carl-Olof Orsander.

Sövestads By och dess gamla fogdesläkt - Reapris 30:- [F-Pris 16:-]

sovestad.jpgBred folklivsskildring som belyser tiden 1000-1800-tal: socknens historia, etnologi, sociologi, kyrkohistoria, släktsamband och heraldik/bomärken. Med detta som fyllig bakgrundsteckning utreder författaren Sövestads fogdesläkt 1450-1800 samt övriga gamla bondesläkter. Hela 17 generationers öden och äventyr skildras. Bygde- och släktforskare kan även glädja sig åt bokens bilaga med socknens jordeböcker, mantalslängder, kyrkoböcker m.m. tiden 1450-1700!

208-sidig inbunden, rikt illustrerad bok. Av Tuve Skånberg.

 

Den stora trolösheten - 150:- (ej pren. 165:-) [F-Pris 95:-]

trolosheten.jpgOm "krigskasseröfvaren" Niclas Jonsson och andra gränsbor i 1600-talets Göinge. Den dramatiska Loshultskuppen sommaren 1676 då budade bönder i Göinge var med och stal Karl XI:s krigskassa och sidentält, överfallets förhistoria och rannsakningens följder för kuppmakarna, deras familjer och befolkningen. Kriget födde laglöshet och omdömet kung Karl XI gav om "kuppmakarna" var att dessa göingar ju avkrävts trohetslöfte gentemot svenska kronan och majestätet och således visat på "Den stora trolösheten"...

212-sidig rikt illustrerad (bl.a. av Henry Carlsson) inbunden bok. Av Per Ragnarson.

Bland göingar på 1800-talet - 150:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 130:-] - PRISSÄNKT !

BlandGoingar.jpgFortsättning på Byaliv i Göinge (1994, slutsåld). Ny bok för alla som är intresserade av Göinges historia och kultur och en guldgruva för Dig som har anor där! Den detaljerade skildringen berör Lönsboda, Glimåkra, Osby, Broby mfl socknar under tidsperioden 1800-talet fram på 1900-talet - allt väl underbyggt med arkivmaterial av författaren, som bl a skrivit "Den stora ofärden" samt boken om "Edema Ryttmästarboställe". Efter författarens död har sonen Lennart Tomenius hjälpt till med bildmaterialet. Släkttavlor, gårdsregister.

464-sidig inbunden, rikt illustrerad bok med släktregister. Av John Tomenius.

Nio systrar i 1800-talets Lund - 155:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 104:-]

NIOSYSTR.jpgEn bok om några medlemmar av den kända skånska präst- och lärdomssläkten Lovén. Skånsk kvinnohistoria. Lundaprofessorn Nils Henrik Lovén (1801-1877) och hans hustru Ulrica Elisabeth Liljewalch (1810-1892) fick sexton barn: sju söner och nio döttrar. Åtta av de nio döttrarna dog i unga år, medan Cathrine-Marie, gift med domprosten och professorn Pehr Eklund, levde till sextiofyra års ålder (avliden 1914). Paret Eklund bodde i Cathrine-Maries föräldrahem, den sk Lovénska gården i centrala Lund. Efter den åttonde systerns död 1891 började Cathrine-Marie skriva ner sina minnesanteckningar över systrarna. Hon skildrar häri den barnrika familjens liv och leverne, föräldrahemmet på Mårtensgatan i Lund, flickornas skolgång, släktingar och vänner. Systrarnas far var en av initiativtagarna till Akademiska Föreningen och dess ordförande under många år. Präst- och lärdomssläkten Lovén stammar från Göinge. Den kände "Nicolovius" tillhör släkten.

176-sidig rikt illustrerad bok. Av Astrid Lovén.

Söta Louise och ollonfläsk - 175:- (ej pren. 200:-) [F-Pris 150:-]

ollonflask.jpgBoken innehåller ett urval med utförliga kommentarer av de 100-tals brev som den lärde akademikern, senare prosten Lars P Wåhlin (1772-1834) skrev till fästmön och makan Louise Adrian (1785-1844), som han dyrkade hela sitt liv. Miljön är dels det fagra Farhult på Kullen, Skåne, dels Norrvidinge dit familjen flyttade 1820. Från 1827 skildras sönernas studier och alla ärenden som skall utföras i Lund med glimtar från lantbrukets mödor. Också döttrarnas öden skymtar. Omfattande personregister samt olika andra register. Rikt illustrerad.

432-sidig inbunden, rikt illustrerad bok. Av Inger Rudberg.

Från plogen till katedern - 100:- (ej pren. 120:-) [F-Pris 50:-]

BREMJA.jpgFrån plogen till katedern - Mindre medelmåttig mentors memoarer. Detaljrikt och självironiskt berättar författaren om sitt liv från barndomen och skoltiden i småbrukarhemmet via olika tillfällighetsarbeten inom jordbruket och som bokförsäljare till vidareutbildning vid folkhögskolor på vägen mot läraryrket...

Det är ingen rak väg från plogen till katedern utan en slingrande stig genom mellankrigstiden - då landet ännu hade en fot kvar i 1800-talet, andra världskriget med mobilisering och ransonering och efterkrigstidens snabbt föränderliga värld. Med ett långt och verksamt livs många minnen målar författaren inte bara sin egen livsbana utan också det samhälle som började på "Den gamla goda tiden"...

248-sidig inbunden bok. Av Beon Bremja (pseudonym).

Lunnahöja - En bygd i förvandling - 155:- (ej pren. 180:-) [F-Pris 100:-]

lunnahoja.jpg Författaren med rötterna djupt i bygden inleder med att berätta om byn och nejden från forntiden till sekelskiftet 1900, varefter han skildrar utvecklingen på landsbygden fram till efterkrigstiden på 1940-talet. Han berättar utifrån släktgårdens horisont och minns mellankrigstiden och andra världskriget. Åtskilliga äldre fotografier och en del nya ackompanjerar den fascinerande kavalkaden.

136-sidig inbunden, rikt illustrerad bok. Av Bertil Davidsson.

Dalby med Nordens äldsta stenkyrka och första munkorden - 110:- (ej pren. 160:-) [F-Pris 90:-]

DALBY.jpg Utvecklingen under 1000 år från medeltida kungsgård och biskopssäte till modern sovstad med fint gammalt kulturcentrum.

96-sidig bok med färgfoton. Av Erling Lindén.

Antologin Kalmarunion - 80:- (ej pren. 100:-) [F-Pris 60:-]

kalmarunion.jpgSamutgivning med Institutet för Offentlig och Internationell Rätt / IOIR - Den rikt färgillustrerade boken innehåller kulturhistoriska artiklar kring kalmarunionstiden i Norden av framstående nordiska forskare (red. prof. em. Jacob W F Sundberg, Niels Oskarsson vid Nordisk Vulkanologisk Institut, prof. Sigurður Lindal, nationalarkivarien Olafur Asgeirsson, statsarkeologen fil, dr Carl Jacob Gardberg, fil, dr Lena Törnblom, fil. dr Eldbjørg Haug, studierektor, dr. phil, Jens E Olesen samt universitetslektor, fil. dr Tore Nyberg): En bro, ett slott och en flagga // Helgonens mobilisering // 0m Brunkeberg och Västerhavsöarna och den sköna Olof Loptsdottir // Kalmarunionen och Islands vulkaner // Alltinget og Þingvellir // Hafnarfjordur och Kalmarunionen // Kalmarunionen i kamp om Västerhavsväldet // Borgå stads betydelse under medeltiden // Magnus Tawast // Kalmarunionen och östgränsen under slutet av 1400-talet // Kring Wiborgska smällen och herrarna Vasa // Erkebiskopen under kalmarunionen // Ett bröllop, en drottning, och den eviga processen // 0m Älfsborg och kungens sachsiska garde // Kalmarunionen och Europa // Kung Eriks resa // Rex daciæ, rex gothorum // Birgittinerorden och birgittinernas nordiska samarbete // Kalmarunionen och korstågen.

128-sidig rikt illustrerad bok. Av red. prof. em. Jacob W F Sundberg

Antologin Kalmarunion Addendum - 40:- (ej pren. 50:-) [F-Pris 20:-]

kalmarunion.jpg

Boken Antologin Kalmarunionen utkom 2002. Det nya färgillustrerade häftet är en komplettering av boken med kulturhistoriska artiklar särskilt ägnade Norges roll i Kalmarunionens historia. Artiklarna är författade av Dr phil. Eldbjörg Haug: "St. Olavs lov og unionskongene" respektive prof. em. Jacob W F Sundberg: "Kung Erik - sjökonung".

20-sidigt illustrerat häfte.

Pris för båda 120:- (ej pren. 150:-) [F-Pris 80:-]

 

Kända Kvinnor - 170:- (ej pren. 190:-) [F-Pris 98:-]

kandakvinnor.jpgOm Hatshepsut, Kleopatra, Anna Komnena, Eleanore av Aquitanien, Maria Stuart och Katarina den Stora. Sex kulturhistoriska och humoristiska noveller kring några av världshistoriens betydelsefulla kvinnor.

Inbunden 136-sidig illustrerad bok. Illustrerad av Arina Flensmarck. Av Curth Sjöholm.

 

Ställningen vid Norrvidinge hösten 1678 - 240:- (ej pren. 270:-) [F-Pris 188:-]

Stallningenvidnorrvidinge.jpgUnder några höstveckor 1678 styrdes Sverige från lägret vid Norrvidinge-Dagstorp i Skåne, varifrån Karl XI och hans 11800 man starka fältarmé bevakade de danska ockupationstrupperna som var stationerade i Landskrona och Helsingborg. Byarna i landskronatrakten var förödda efter två års intensiva strider och de blodiga fältslagen vid Lund 1676 och Landskrona 1677. I september 1678 hade skånska kriget övergått i taktiskt lurpassande mellan de svenska och danska arméerna med snapphaneöverfall och friskytteräder mot den skånska civilbefolkningen och den svenska arméns förbindelselinjer. Förhållandena i det svenska fältlägret och de öden som drabbade civilbefolkningen och prästerna i byarna kring fältlägret beskrivs ingående. Omfångsrikt personregister och rikt illustrerat.

Inbunden 256-sidig illustrerad bok. Av Lars-Åke Göthesson.

Ve de besegrade - om snapphanetiden och seklet då Skåne blev svenskt - 190:- (ej pren. 210:-) [F-Pris 100:-]

RESTUPPLAGA!

VeDeBesegrade.jpgDenna bok vill berätta vad som hände i Skåne under den sista och avgörande tiden innan Skåne blev svenskt, om de fasansfulla krigen och hur det danska Skåne omvandlades till en svensk provins. Skåne var från början en självklar del av Danmark, och under krigen berördes hela regionen. Krigen om Skåne var alltid en bricka i ett storpolitiskt spel. Hur ställde sig den tidens skåningar till krigen och det svenska maktövertagandet? Betraktade man sig som danskar, svenskar eller skåningar? Dessa centrala frågor vill denna bok belysa med bl.a. berätelser ur domböcker, dagböcker och brevväxling. --- Ve de besegrade är inte en historiebok i vanlig mening. Man kan i stället kalla denna bok för ett längre historiskt reportage, eller varför inte en reseberättelse i tid och rum.

Inbunden 376-sidig bok. Av Tor Flensmarck & Björn Gyllix.

Adelsfröken eller piga? - Förhållanden kring Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld, hans dotter Eva Eleonora och dotterson Peter Frithiof - En kulturhistorisk släktkrönika 180:- (ej pren. 200:-) [F-Pris 110:-]

Adelsfroken.jpgBoken beskriver den originelle medicine professorn, läkaren och brunnsintendenten E.Z. Munck af Rosenschöld (den förste i Sverige att kokoppympa mot smittkoppor), hans utomäktenskapliga dotter Eva Eleonora och dotterson Peter Frithiof - senare boktryckare och färgstark tidningsredaktör som utgivare av Nya Södertelge tidning - liksom personerna omkring dem och deras levnadsförhållanden under 1800-talet i Lund, Helsingborg, vid Ramlösa brunn och i Södertälje. Gaturenhållning, belysning, husens brandfarlighet, svårigheter att resa och få lön i natura, men även beskattning, fattigvård, sjukdomar och begravningssed gås igenom. Det underliggande temat är sökandet efter den okända moderns identitet. Var hon en adelsfröken från Stockholm som inte fått gifta sig med fadern, vilket Eva påstått, eller var hon en vanlig enkel piga? Och varför blev det process om arvet efter honom? Hur förhöll det sig med testamentet och med hans bibliotek? Som grund för boken ligger kritisk källforskning av både tryckt och otryckt material, det senare hämtat från kyrkböcker, mantalslängder, domböcker och olika arkiv. Personregister med släktangivelser.

Inbunden 336-sidig rikt illustrerad bok. Av Gunvor Landen.

Sakregister och personregister till boken finns på nätet som pdf-fil att kopiera/ladda ner under adressen http://sites.google.com/site/adelsfroken/ 

 

Äsphults Rödakorskrets 1943-2001 - 170:- (ej pren. 200:-) [F-Pris 130:-]

esphultsRodakorskrets.JPGDet är nu mer än 50 år sedan andra världskriget slutade. Snart kommer alla, som har personliga minnen, att vara borta. Och då finns det ingen som kan berätta hur vanligt folk levde i Äsphults socken liksom överallt i det neutrala Sverige med kriget in på knutarna. Kriget orsakade att Röda Korset startade. De Vita bussarna hämtade under stor dramatik fångar ur de tyska koncentrationslägren.

Inbunden 76-sidig bok. Av Lennart Nilsson.

Bemärkta personer i Äsphults socken - 150:- (ej pren. 170:-) [F-Pris 110:-]

Bemarktapers-i-Asphult.jpgKyrkoherden Hans Albrektsson, som en söndag i maj 1555 klädde sig "udi Faare skinkläder och Preste Kravhe", gick till Linderöd vid landsvägen och uppvaktade kung Kristian III för "sin underdånige supplike om hans leffves hederligare underhållning". --- Här berättas även om präster och prästfamiljer som bott i Äsphults gamla prästgård, bland dessa prästänkan som på 1600-talet "konserverades" och på så sätt var gift med fyra präster. --- Edmund Gripenhjelm, "Herre till Esphult", föddes 1622, blev student i Uppsala 1640, ansågs vara särskilt begåvad och blev antagen som lärare frö unge friherren Gustav C. Banér. Med denne fick Edmund tillfälle att en längre tid vistas vid akademien i Dorpat i Estland och företog med honom en resa genom flera europeiska länder såsom Holland, Tyskland, Frankrike och Italien. --- Av en annan karaktär är personerna bakom "Dopfatet i Äsphult", en donation år 1661, kanske från Brostorp, och minnet av en självmördare från forna staden Vä i Skåne. --- Salubrinets historia är delvis känd, men kanske inte lika allmänt uppfinnaren Per Håkanssons rötter och uppväxt i Brostorp. --- Till och med en "Världsattraktion mellan himmel och jord" emanerar från Äsphults socken och handlar om balanskonstnärerna "Kapten Willmer" och hans hustru "Inga Kruse", vilka utförde hisnande konster på svajande mast 35 meter över marken. --- En kanske bortglömd samhällsbyggare är David Julius Billengren, som föddes i Rickarum och ägnade sig åt läkarbanan men samtidigt var en stor vän av lokal kultur och bland annat inlämnade uppteckningar till Kungliga Biblioteket, till exempel den om "Tuppen och kvarnen som  malde silverpenningar". 

Inbunden 72-sidig bok. Av Lennart Nilsson.

 

 

Berättelser från Tollarpsbygden och Linderöd - 70:- (ej pren. 80:-) [F-Pris 50:-]

Berattelser-Tollarp-Linderod.jpgFörfattaren Sigvard Jönsson (f. 1927) berättar om människor och miljöer i Tollarpsbygden och Linderöd. Han har varit folkskollärare i Linderöd och Tollarp och gjort uppteckningar i orten under nästan 60 år.

Välkänd föreläsare, författare och skribent med Tollarpsbygdens historia som särskilt intresse. Mångårig medarbetare i Kristianstadsbladet. Medverkar sedan 1975 regelbundet i Gärds härads hembygdsförenings årsskrifter.

Efter Sigvard Jönssons första bok om Tollarpsbygden år 1975 och ytterligare två åren 1983 och 1989, vilka han medverkat i, kommer nu den fjärde boken om författarens hembygd. En del är nyskrivna artiklar. Några är omarbetade inom särskilt intressanta ämnen, som han publicerat för länge sen. Gemensamt för dem alla även denna gång är att motiven hämtats från Tollarpsbygdens och Linderöds historia.

Ur innehållet kan noteras: Våra byars namn är mycket gamla; Äldre namn på områden i Tollarps marker; Häxerier vid Trollstenen; Västra Vrams gårdar hade egna skvaltor i bäckarna; Anders Englesson och Västra Vrams skola; Lökplanteringen som gav silver; Else i Tollarp blev en länk mellan två släkter; Kyrkokryddor – "Örtakåsta"; Bröllop förr i Tollarpsbygden; Så kom järnvägen till Linderöd; Hur Tollarp blev en järnvägsknut; Ett märkligt möte med en gammal lokförare; Ored, en legendarisk speleman från Linderöd; Vem var William Lengertz?; Hans Hansson – En Tollarpsskildrare i bild; Mordet på drottning Gertrud, Henrik Lejonets dotter; Notiser från Ö. Sönnarslövs och V. Vrams socknar och från Äsphults socken.

Boken omfattar 80 rikt illustrerade sidor.

Av Sigvard Jönsson.

Ugerups by och säteri genom seklerna - 180:- (ej pren. 190:-) [F-Pris 144:-]

Ugerupboken.jpgUgerup är en urgammal sätesgård det inte skrivits särskilt mycket om. Och Ugerups by försvann nästan helt vid skiften på 1800-talet. Författaren har grävt i arkiven och fått fram en hel del om detta lilla samhälle, strax söder Kristianstad i Skåne. Man får läsa om Arild Urups brottning med Hin Onde, om Arilds vedermödor som krigsfånge hos Erik XIV i Sverige och som ambassadör i Ryssland. Man får veta hur det gick till när arvingarna kivade om arvet efter Maren Urup. Och varför den gamla byn försvann och endast lämnade Fyrkappan kvar... --- Och det är förmodligen inte många bekant att Hans Alfredson skrivit fem rader om Ugerup...!

Inbunden 96-sidig bok. Av Sune Ahlgren.

Det vackra huset iMöllebergsbacken - om 150 år av turism vid foten av Kullaberg 260:- (ej pren. 275:-) [F-Pris 170:-]

Mollebergsboken.jpgDen 30 januari 1869 blev skepparhustrun Katarina Jönsson änka och stod ensam med sex barn. Genom makens död blev hon vid 39 års ålder för första gången myndig. Det värdshus hon byggde upp blev känt som "Gröna änkans" bland alla danskar, svenskar och tyskar som besökte Mölle. Dottern och svärsonen förvandlade det till Hotell Mölleberg. --- Berättelsen om det sedan länge nedlagda badhotellet spänner över 150 år. Den visar hur turismen under 1800-talets senare decennier slog rot vid Kullaberg och i Sverige, och hur världshändelserna - världskrig, kristider och nazismens frammarsch - utgjorde en ständig referens i en by som på en gång var provinsiell och internationell. --- När Mölle förändrades under kalla kriget omvandlades Hotell Mölleberg - från lyxhotell till spökhus, sedan till danshak och Loco Palada, Sveriges första diskotek, därefter till galleri och säte för Europas största modelljärnväg för att slutligen ombildas till dagens bostadsrätter. --- Boken är rikt illustrerad och berättar om de ägare, artister, gäster, arrendatorer och anställda som under decennierna präglat Mölle och Hotell Mölleberg. 

Inbunden 296-sidig rikt illustrerad bok. Av Erik Magnusson, nyhetsreporter på Sydsvenskan i Malmö och som har tre gånger belönats med Guldspaden för god undersökande journalistik. Han har tidigare utkommit med Spionage i Sverige samt Palmerapporten och Maktkamp om Säpo. Idén till nu aktuella bok föddes vid upptäckten 2006 av en gulnad brevlunta från 1929.

En liten prick i det smala sundet - om Ven och livet kring Öresund på Tycho Brahes tid  200:- (ej pren. 220:-) [F-Pris 120:-]

en-liten-prick-venboken-stor.jpgÖn Ven i Öresund blev under slutet av 1500-talet tummelplatsen för den tidens mest intressanta yttringar inom vetenskap och konst. På ön fanns då Tycho Brahe. Han var en framgångsrik astronom, han studerade väderleken, skrev dikter på latin och konstruerade horoskop. Sina böcker tryckte han i eget tryckeri med tillhörande pappersfabrik. Han skapade ett för sin tid unikt privatuniversitet med elever från flera länder. Ven upplevde en sällsam blomstringsperiod.

I boken berättas också om livet kring Öresund och den tidens musik, mat, drycker, trädgårdar och kök. Läsaren möter skrönor ur mytologin, renässansens vackra tankar, arkeologiska utgrävningar, Shakespeare, och de stora klassklyftorna.

Helena Hultqvist Silfverhjelm (1942-2006) föddes i Helsingfors och tog examen i kulturvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet. Hon bosatte sig år 1990 på Ven och arbetade med måleri och konsthantverk.

Inbunden 144-sidig rikt illustrerad bok.

Sophie Brahe - Vetenskapen Kärleken Stjärnbrodern  200:- (ej pren. 240:-) [F-Pris 140:-]

Sophie-Brahe.jpg

”ieg skriffuer, studerer och distelerer allehande,” skrev den ivrigt verksamma Sophie Brahe i ett brev från 1602. Till hennes intressen hörde astronomi, astrologi, alkemi och tillverkning av läkemedel, men även trädgårdskonst och släktforskning.  Hon stod Europas främste astronom nära, det var i själva verket hennes egen bror, den banbrytande Tycho Brahe.  Han lät under slutet av 1500-talet uppföra ett stort observatorium på ön Ven i Öresund.  Till Ven reste Sophie Brahe många gånger på besök.

 

Sprungen ur den skånska högadeln fick Sophie Brahe det gott ställt, men under en tid var hon trots det fattig utan ens hela strumpor på fötterna. ”Thi Penge er dyre Ware her for os.” Hennes första äktenskap byggde på resonemang, det andra på passion. Tycho Brahe berättade i en lång dikt om Sophies längtan efter den guldtörstande alkemisten Erik Lange, som blev hennes andra make.

Sophie Brahe ställde på sin spets kvinnors rätt till studier och till eget val av äkta make. Hon förespråkade vikten av kunskap och bildning. Vi följer Sophie Brahe i spåren och besöker några av de platser i Skåne och Danmark som betydde mycket i hennes liv.

 

Marie Hultqvist är gymnasielärare i naturkunskap och biologi och har även verkat som dietist och matskribent.

Lennart Hultqvist har arbetat vid Stockholms universitet, tidskriften Forskning och Framsteg och uppslagsverket Nationalencyklopedin och har doktorsexamen i astronomi.

Inbunden 112-sidig rikt färgillustrerad bok.

Huset Hamilton i Sverige - Gods och gårdar under 350 år 190:- (ej pren. 225:-) [F-Pris 140:-]

Hamiltonboken.jpgÅr 1976 utgav Hamiltonska släktföreningen Hamiltonska slott och gårdar i Sverige, skriven av Nils Segerstråle. Han grundade sakuppgifter, som lämnades i boken, på studier av grunddokument och genom korrespondens med dåvarande ägare. I föreliggande utgåva (2010) presenterar CHM John Hamilton gods och gårdar per släkt och släktlinje, knutet till den första Hamiltonska ägarfamiljen.
   Antalet gods och gårdar, som ägts av en familj Hamilton, var som störst under perioden 1790-1875, då femton Hamiltonar ägde och förvaltade sextiosju (67) egendomar.
   Varje avsnitt inleds med en kort redogörelse över aktuell släktlinje, hur gårdskomplexen växte fram och avvecklades. Förvärven av gårdarna började redan på 1640-talet.
   Varje egendom presenteras med bild. geografisk lokalisering, historik, areal, byggnadsbestånd, ägarlängd från tidigast kända innehavare fram till nutid.

Inbunden 182-sidig rikt illustrerad med färgfoton av egendomar och innehavare. Av CHM John Hamilton.

Hamiltonska Släktföreningen 2010

Vannaröd - Inte bara ett slott - en bondby med gamla anor Pris: 350:-

Vannaroed-omslagsbild-fram.jpg

Vannaröd är en liten göingeby i Norra Mellby socken i norra Skåne. När det stora järnvägsbygget nådde trakten 1859 bildades Sösdala stationssamhälle, som nu har vuxit sig stort och trängt sig in på Vannaröds utmarker.

Vannaröd är känt för sitt slott som byggdes på 1890-talet. Men detta anser vi vara både tillräckligt och väl skildrat. Vi har tyckt att alla bönder och torpare borde bli ihågkomna för den gärning de har lagt under herremännens ok som frälse-bönder under Maglö, dit hela Vannaröd hörde. Oket har under årens lopp varit mer eller mindre tungt att bära, beroende på ägarens sinnelag. Hoveriet med dagsverken och andra skyldigheter fungerade fram till 1880-talet. Detta är en berättelse om bönder och torpare i Vannaröd. Kultur byggs av människor som tar tag. Här visas hur släkter har vävt sig samman.

Vi ser hur begåvning och flit har lett framåt. Originaliteten har tunnats ut, men här fanns den förr. Dessa arbetsamma göingars strävan bör inte glömmas. Utan dem hade vi inte haft vårt välstånd.

I denna bok har vi tagit fram en person- och släkthistoria med början ända från 1600- och 1700-talen. Kartor över byn och dess olika skiften och ett flertal släktutredningar ingår i berättelsen.

Skildringen illustreras med ett rikt urval av gamla och nya bilder. Ett personregister ingår.

Boken omfattar 381 sidor i A4 format med styva pärmar, färgbilder, kartor, släkttavlor mm. Register över nämnda personer. Av Lena Grönquist & Anne-Marie Hammarlund

Bjersgårdsarkivet - Gyllenstiernorna på Bjersgård - Glimtar ur herrgårdens och Åsbobygdens äldre historia - Del 1 fram till ca 1650 - 350:- (ej pren. 380:-) [F-Pris: 200:-]

Bjersgaardsarkivet.jpg

Herrgården Bjersgård ett par kilometer norr om nuvarande tätorten Klippan tillkom på 1400-talet och har i 15 generationer ägts inom adelsätten Gyllenstierna. Den obrutna ägarföljden har gjort att godsets arkiv på ett unikt sätt bevarats. Det äldsta dokumentet i arkivet (numera förvarat på Krapperups Slott) är från år 1548. Genom att man bevarat så många handlingar från rättegångar som på något sätt berört godset Bjersgård bereds man möjlighet till inblickar även i ”vanligt” folks tillvaro, vilket bokens författare eftersträvat.

I boken skildras händelser och personer ur Bjersgårds och bygdens historia så långt tillbaka som skriftliga källor finns bevarade. Dokument avbildas och transkriberas, samt förses med ordförklaringar och kommentarer till innehållet. En modernisering till nutida språk ges, och den läsare som så vill kan nöja sig med denna.

Bjersgård ligger i Gråmanstorps socken med dess 850-åriga kyrka. Tidigare okända dokument, som rör denna (och även kyrkan i annexförsamlingen Vedby), återges. Bland andra avsnitt som kan tänkas intressera nutida människor i bygden är redogörelsen för uppkomsten av sjösystemet vid Bjersgård (nuförtiden ett populärt strövområde), samt den omfattande berättelsen om händelser som utspelat sig vid forsen i Rönneå innan Pappersbruket kom till på 1630-talet.

Bjersgård har ägt gårdar i många andra socknar än Gråmanstorp. I boken skildras episoder i Norra Åsbo härad från bl.a. Östra Ljungby, Källna, Össjö och Munka-Ljungby; i Södra Åsbo från Ausås, Höja, Västra Broby och Västra Sönnarslöv. I Luggude härad berörs bl.a. socknarna Halmstad (med godset Duveke), ­Kågeröd och Välluv (med byn Långeberga, nu inom Helsingborgs stads­område).

Något om innehåll och läsning av boken

Först något om språket. – De i boken återgivna texterna är förstås på danska, eftersom det rör sig om perioden ca 1550–ca 1650 och människorna i Skåne var danskar ända fram till freden i Roskilde 1658, då man plötsligt blev svenskar. Det är nog inte så många som idag tänker på att skåningarna varit danskar ungefär dubbelt så länge som de de varit svenskar!

Bli inte förvånad om en skrivare stavar ett ord på olika sätt. Ja, ibland kan ett ord t.o.m. stavas på olika sätt i samma mening.

Vid modernisering av texter till svenska har förf. i regel behållit stavningen av personnamn. Stavningen av ortnamn har förf. däremot förändrat till den nutida – det är ju t.ex. inte så lätt att veta att Giølsrød blivit vår tids Gyllsjö.

Noterna (ordförklaringarna) har förf. gjort ganska utförliga. Tycker man de är för krångliga att läsa och nöjer sig med att kunna uppfatta huvudinnehållet kan man gå direkt till den föreslagna moderniseringen av texten.

Ordvalet glimtar i bokens undertitel skall förstås så, att förf. inser att det mesta i boken ju är sådant som man valt att behålla vid gallring av Bjersgårdsarkivet. Hade man träffat ett annat val hade man kanske fått en helt annan bild av vissa skeenden än den som förf. gett i boken. Förf. har velat ge läsaren ett antal ”titthål” ner i bygdens historia!

Inbunden 612-sidig A4-bok i fyrfärg.

Om författaren:

Torsten Hannrup - f.d. lärare, adjunkt i svenska och engelska under 39 år. Som pensionär 1997 började han efter genomgången kurs först ägna sig åt släktforskning under några år. Sedan övergick han till att läsa och transkribera (ordagrant skriva av) gamla domböcker, som för Norra Åsbo härad finns bevarade från år 1680.

Från år 2006, då förf. fick tillträde till det på Krapperup förvarade Bjersgårdsarkivet, har han använt flera tusen timmar på att bearbeta dokument därifrån, och kompletterat detta med material som hittats vid åtskilliga besök på Landsarkivet i Lund och Rigsarkivet i Köpenhamn.

*******************************************

OBS! - Böcker som endast kan beställas via författaren (således INTE via MonitorFörlaget)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rickarums kronoparks historia

250:- + porto

Boken kan endast beställas via författarinnan:

polara1se@yahoo.se

Rickarums-kronopark-miniatyr.jpg

En berättelse om en gammal man som blev såld på auktion för över hundra år sedan blev starten på ett åtta år långt forskningsprojekt om ett nästan bortglömt område utanför Rickarums by i nordöstra Skåne.

Vilka bodde i alla torpruinerna naturen raderar ut, och hurdana var människornas levnadsvillkor och öden med slitsamma dagar på egna blygsamma torvan, dagsverken för markägaren, många munnar att mätta och armod.

Inbunden bok 144 sidor i färg. Av Anna Martinsson

<<< Tillbaka till facklitteratur