header.jpg

Serien om Esphult & Linderöd

Beskrivning här. Serien består av:

Om Esphult och dess grannelagsbrev, del 1 - Slutsåld!

ESPHULT1.jpgEsphults och Linderöds socknar med några angränsande byar skildras i denna bokserie. Esphult/Äsphult utgjorde från högmedeltiden fram till 1600-talets senare del ett län, som under katolsk tid tillhörde Lunds stift.

64-sidig illustrerad bok. Av Lennart Nilsson.

Om Esphult och dess grannelagsbrev, del 2 - Slutsåld!

ESPHULT2.jpgSkildrar socknarna med tyngdpunkt på linberedning, snapphanarna, de svåra krigsåren och försvenskningstiden. Några släkttavlor tiden 1030–1990-talet och ordförklaringar avslutar boken.

144-sidig illustrerad bok. Av Lennart Nilsson.

Om Esphult och dess grannelagsbrev, del 3 - Slutsåld!

ESPHULT3.jpgUnder mycket lång tid, med hårt arbete, i svåra krigstider och med knappa resurser har gångna generationer lagt grunden till det samhälle vi har idag. Esphults och Linderöds socknar har tills i vår tid haft lantbruk, skogsbruk och hantverk som viktigaste försörjningsgrenar på små gårdar. Duckarp, som en tid på 1600-talet var säteri, var sedan under 1700-talet ryttmästareboställe. De 27 byarna, 13 i Esphults socken och 14 i Linderöds, hade alla sin ålderman, sin byastämma, sin arbetsgemenskap och sina arbetsgillen. Bomärken i Esphult och Linderöd 1600-talets grannelagsbrev förekom och användes som signum (tecken) långt tidigare. Alla byarnas skifteskartor upptar av denna boken ca 30 sidor. Boken börjar med ett grannelagsbrev för några byar i Linderöds socken. Det skrevs år 1693 – för mer än 300 år sedan.

142-sidig rikt illustrerad bok. Av Lennart Nilsson.

 

Om Esphult & Linderöd - Hållskjutsar och krogar, del 4 - 120:- (ej pren. 155:- [F-Pris 120:-]

ESPHULT4.jpgHållskjutssystemet och krogarna/gästgivaregårdarna i området, inte minst längs den betydelsefulla kungsleden över Linderödsåsen, dokumenteras från medeltiden till slutet av 1800-talet. Systemet utgjorde en svår börda för bönderna, vilka måste hålla häst och vagn och även skjutsa vägfarande mot låg ersättning. Krogarna låg som pärlband längs de större vägarna. Där utspelades också stor dramatik när spriten drev iväg förståndet och kniven satt löst i bältet. Mycket innehållsrik och detaljerad redogörelse med citerade källor och personförteckningar över drabbade bönder. Åtskilliga bomärken återges. En godbit för släktforskare.

153-sidig rikt illustrerad bok. Av Lennart Nilsson.

Om Esphult & Linderöd - vägar och broar, stigar och spångar, del 5 - 120:- (ej pren. 155:- [F-Pris 120:-]

ESPHULT5.jpg

Esphults och Linderöds socknar utgör ett ganska kuperat landskap. I Rickarums dalgång rinner en å, som varit svår att passera. Broar har byggts av skogens ektimmer och senare markbruten sten. Vägarna binder samman byarna, leder på sten- och risbädd över moss- och myrmarker. Märkstenar visade längden en bonde ansvarade för. Vägsyn hölls årligen av länsman och två nämndemän. Mycket innehållsrik och detaljerad redogörelse med citerade källor och personförteckningar över drabbade bönder. Åtskilliga bomärken återges. En godbit för släktforskare.

175-sidig rikt illustrerad bok. Av Lennart Nilsson.

Linden på Linderödsåsen - och ett femtusenårigt hantverk - 215:- (ej pren. 230:- [F-Pris 152:-]  Nytryck

LINDEN.jpg

Det betydelsefulla lindbastmakeriet och linden som foderträd, vårdträd, alléträd, folkvisans träd, hälsans träd och det heliga trädet skildras ingående med många färgfoton och kartor.

Andra uppl. 144-sidig inbunden praktbok! Av Lennart Nilsson.

 

Hackerör och Stengäre på Linderödsåsen - 240:- (ej pren. 270:- [F-Pris: 176:-]

Hackerorostengare.jpg

Stengären och förhistoriska odlingsrösen i form av hackerör finns det gott om, inte minst på Linderödsåsen. De har mycket att berätta om detta kulturlandskap, som präglats av gångna tiders odling under lång tid. Generationer har röjt marken från sten och lagt upp stengären, vissa mycket gamla och kanske ända sen bronsåldern. Andra stengären lades på 1880-talet, då miltals av gären gav landskapet ett helt nytt utseende. Förf. har intervjuat bönder som varit med om att forma landskapet till vad det är idag. De har odlat marken, brutit upp sten och lagt gären, vilka i många fall sedan grävdes ner under 1940- och 1950-talen. De återstående rösena och stengärena är ett kulturarv som idag är skyddat genom biotopskyddet och ej får raseras eller grävas bort.

170-sidig rikt illustrerad inbunden bok. Av Lennart Nilsson.

Ängarna och Fäladerna på Linderödsåsen - 250:- (ej pren. 280:- [F-Pris 180:-]

Angarnaofaladerna.jpg

Författaren Lennart Nilsson har under sitt yrkesliv arbetat med husdjur och information, mest som konsulent i Malmöhus läns Hushållningssällskap. Barndomsåren på en liten gård på Linderödsåsen har också satt sina spår. Intresset för djur, jord, skog och böndernas historia på Linderödsåsen har resulterat i en rad böcker och många artiklar. Denna bok handlar om en svunnen tid då Linderödsåsen var mycket vackrare än den är idag. Den handlar nämligen om ängarna med stor blomsterprakt som det fanns så mycket av förr men som numera är sällsynta. Om betande djur som gjorde landskapet inte bara levande och vackert utan också spännande på flera sätt med underbara dofter av nyslaget hö och ljuvlig fågelsång över ängar och myrar.

216-sidig rikt illustrerad inbunden bok. Av Lennart Nilsson.

Asphultsrodakors.JPG

 

Det är nu mer än 50 år sedan andra världskriget slutade. Här berättar förf. om hur kriget orsakade att Röda Korset startade i socknen samt om insatserna under krigets slutskede med de humanitära insatserna med Vita bussarna, som hämtade fångar ur de tyska koncentrationslägren.

76-sidig rikt illustrerad inbunden bok. Av Lennart Nilsson.

 

 

<<< tillbaka="tillbaka" till="till" facklitteratur="facklitteratur" lang="id_150">